علی جباری - پشتیبان

علی جباری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

علی جباری - پشتیبان از تنکابن

تعداد دانش آموزان 99 نفر، در گروه دهم تجربي , دهم رياضى , دهم علوم انسانى

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 50 211 آزمون کانون 96
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 51 226 آزمون کانون 95
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 52 233 آزمون کانون 93
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 53 238 سراسری 89
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 54 251 سراسری خارج 89
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 55 254 سراسری 95
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 60 261 آزمون کانون 96
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 61 273 سراسری 87
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 62 284 آزمون کانون 96
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 65 308 سراسری 87

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
مبین بحری
20
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
محمدمهدی حسن نژاد طالشی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
محمد روح الامین کسمائی
20
11 آزمون (1غیبت )
5 سال
سعید گلیج
20
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
آرشام شعبان زاده
20
2 آزمون (1غیبت )
3 سال
مهدی محمدی الموتی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سهیل کیاحسینی
20
4 آزمون (2غیبت )
3 سال
امیررضا کلارستاقی
20
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
مهرشاد کاظمی
20
2 سال
امیرحسین خوشنودی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیدامیرحسین وهابی
20
2 سال
مرصاد دریایی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد حاجی آقایی
20
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رضا منتظری
20
2 سال
محمدمهدی کیا
20
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
علی رحمانی
20
2 سال
علی زارع
20
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رضا مرادی راد
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیما اشکانی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدعلیرضا اکراسیدی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پرهام پورقاسمی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رهام ساجدخانیان
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین برناسی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرین الیاسی
20
2 آزمون (2غیبت )
امسال
محمدمهدی محدث دیلمی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرین آروبند
20
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا جنت طالشی
20
2 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرحسین محمدی
20
2 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی داجلیری
20
امسال
امیرحسین مهرابی
19.98
2 سال
فرزام منتقمی فر
19.98
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عرفان ساحلی
19.98
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرطاها تقی پور
19.98
5 آزمون (1غیبت )
امسال
رضا صالحی درجانی
19.98
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی مصطفی منتقمی
19.95
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
علیرضا عباس قربانی
19.95
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرمحمد علی پور
19.95
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیان دلیلی
19.94
4 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
سینا احمدی
19.94
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین دادخواه
19.93
5 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
پوریا سلطانمرادی
19.93
3 آزمون (2غیبت )
2 سال
عبداله مشایخی
19.93
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل اشگوریان
19.91
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرین سامانی
19.89
2 سال
دانیال خانی میانکوه
19.88
3 آزمون (2غیبت )
امسال
علیرضا آقابالی
19.88
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا قورچی بیگی
19.86
2 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
ماهان عشوریان
19.86
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علی اصغر اصغرپور
19.86
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی کیا اشکوریان
19.86
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرمین احمدی
19.85
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
علیرضا قاسمی
19.85
3 آزمون (1غیبت )
امسال
ارشیا کسرائی
19.84
5 آزمون (1غیبت )
امسال
ارسطو خصالی
19.83
10 آزمون (2غیبت )
3 سال
پوریا چالکش عیسی
19.83
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیرحسین کلایی
19.83
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
ماهان شیخ نصیری
19.83
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
اشکان جاوید
19.83
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرعلی علی پور
19.81
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ماهان الماسی
19.8
6 آزمون (2غیبت )
2 سال
مبین سرائی
19.8
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
کیا کیهانی
19.8
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا ساجدی حسینی
19.79
5 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
ماهان بشیری نهنجی
19.75
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیدامیرحسین نجبائی
19.73
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رضا فیروزپور
19.71
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
رضا طاهرآبادی
19.71
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مصطفی صالحی درجانی
19.69
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر مدبر
19.69
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرمحمد وحدانی
19.67
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسماعیل نجفی دیلمانی
19.64
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسین تلوعباسی
19.64
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سعید فرجی
19.64
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حسین گلیج
19.64
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پوریا صادقیان
19.63
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا زمانی گلشن
19.6
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
پارسا شکوری
19.5
4 آزمون (2غیبت )
5 سال
سجاد اسفندیاری
19.5
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حمیدرضا شعبانی نژاد
19.45
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدسعید حسینی ثابت
19.43
4 آزمون (1غیبت )
امسال
پوریا اولیائی
19.43
4 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرحسین حسینیان
19.43
امسال
روح اله توبی
19.38
امسال
شعیب قلی پور
19.33
امسال
آیدین شکوهی
19.31
امسال
امیرحسین یوسف زاده
19.3
4 آزمون (2غیبت )
امسال
نوید احسانی
19.21
5 سال
سپهر رحمان زاده
19.21
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
سیدعرفان نجبائی
19.21
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدحسن منصوری
19.21
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پویا خانه کشی
19.21
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا پالیزوان
19.12
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیرعلی دلیلی
19.07
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ستار لهراسبی
19
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حسین قاسمی
18.93
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین بخشی
18.8
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
عرفان مرادی
18.79
2 سال