مریم نقره علیپور - پشتیبان

مریم نقره علیپور - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مریم نقره علیپور - پشتیبان از چابکسر

تعداد دانش آموزان 38 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , رياضى نظام جديد , تجربى نظام قديم , انسانى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
زیست شناسی پایه 40 152 توجه به متون کتاب
زیست شناسی پایه 70 315 دقت به سوالات ترکیبی
زیست شناسی پایه 172 806 دقت در شکل های کتاب درسی
زیست شناسی پایه 51 223 توجه به سوالات ترکیبی آزمون های قبلی کانون
زیست شناسی پایه 192 896 دقت در سوالات کنکور
زیست شناسی پایه 64 273 مهم بودن مبحث ماهیچه و حرکت
زیست شناسی پایه 79 338 دام آموزشی
زیست شناسی پایه 32 137 توجه ویژه به شکل های کتاب در سال های اخیر
زیست شناسی پایه 41 159 مهم بودن مبحث حواس
زیست شناسی پایه 165 762 پر نکته بودن سوال

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
مریم ملاپورچابکی
19.43
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه لطفی نژاددوگلسر
19.35
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه موذن قاسم آبادی
19.17
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حورا پورشهباز
19
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ستاره نعمتی
18.96
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه بادزهره
18.64
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الهه اسدی
18.5
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زکیه خانجانی دوران محله
18.5
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محدثه دوستداری
18.5
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهشید رحیمیان
18.5
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
گلریز گلعلی پور
18.05
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا تقی پورجیردهی
18.04
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آیدا ولی زاده کراتی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم مسلمی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا حیدری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه قاسم نژاد
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهسا شعبانی میانده
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا احمدی فیکجور
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب نعمتی قاسم آبادیان
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
شکیلا مهدوی نیا
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا جوربنیان
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم قاسمی جیردهی
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
شیما بامداد تپه شکار سرائی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سرور خیرخواه
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
لیلا فخرثانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پرستو حسینی
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب باقرحسنی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ملیکا قربانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدمعصومه هاشمی جیردهی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرگس قاسم نژاد
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیلوفر احمدیان
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهرنوش محمدپور 7 سال
مریم شیرعلی زاده
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
معصومه انوری فرد
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهدیه نقره علیپورقاسم آباد
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محدثه حسینی قاسم آبادسفلی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهسا محمدیان
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال