سوگند شاورانی - پشتیبان

سوگند شاورانی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سوگند شاورانی - پشتیبان از قائم شهر

تعداد دانش آموزان 100 نفر، در گروه تجربى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 19 38 یادگیری نکات مربوط به غشای یاخته ی جانوری

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
سارا علوی افراکتی
20
3 آزمون (1غیبت )
3 سال
شقایق ابراهیمی وسطی کلائی
20
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
نونا فلاح نژاد
19.98
8 آزمون (1غیبت )
5 سال
مریم خانگلی زیولائی
19.93
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا رمضان نژاد خطیرکلائی
19.91
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیده کوثر موسوی نسب
19.91
7 آزمون (2غیبت )
2 سال
ملیکا نقوی
19.9
3 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
آیدا سلیمی
19.85
2 آزمون (1غیبت )
امسال
یگانه جهان بخش
19.83
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رومینا علائی فرد
19.82
7 آزمون (2غیبت )
3 سال
سیده شبنم علیزاده کوهی خیلی
19.8
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم رحیمی واسکسی
19.78
3 آزمون (1غیبت )
3 سال
نازنین زاهدی
19.74
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
ساجده امامی قرا
19.74
6 آزمون (1غیبت )
2 سال
الهه عزتی لاریمی
19.72
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم معصومی خطیر
19.7
5 سال
زینب سلیمانی کوتنائی
19.7
7 آزمون (2غیبت )
3 سال
کیمیا گوران اوریمی
19.66
8 آزمون (2غیبت )
امسال
مهسا جلالی
19.65
5 آزمون (2غیبت )
امسال
مهدیه امیری
19.62
3 آزمون (1غیبت )
امسال
مهسا رستم پورقادی
19.6
8 آزمون (1غیبت )
3 سال
مهدیه گرجی نژاد
19.57
2 سال
یگانه احمدی
19.56
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهشید زاغی ساروکلائی
19.55
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ملیکا کاکولاریمی
19.54
3 آزمون (1غیبت )
امسال
رومینا عقیلی
19.52
7 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاطمه مهندسی
19.5
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه السادات حسینی آهنگری
19.5
امسال
یاسمین بابائی
19.5
8 آزمون (1غیبت )
امسال
سیده زهرا موسویان
19.5
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
تارا مرزبان
19.47
3 آزمون (1غیبت )
4 سال
فاطمه زهرا جانی خلیلی
19.47
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سیده یلدا بازدان
19.47
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سپیده رضائی کله بنی
19.39
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
دریا خدیر
19.35
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
شقایق آهنگران
19.35
3 آزمون (1غیبت )
3 سال
کوثر ارادتمند اصلی
19.3
3 آزمون (1غیبت )
4 سال
مریم آه نک
19.3
2 سال
مبینا درخشان کرمانی
19.3
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاس بزرگ زاده تالارپشتی
19.25
4 آزمون (2غیبت )
4 سال
فاطمه گرائلی درونکلا
19.23
4 آزمون (2غیبت )
امسال
محدثه ولی زاده
19.2
6 آزمون (2غیبت )
2 سال
صدف چراغعلی
19.15
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه سلمانی مجاوری
19.14
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه محسنی کلیجی
19.12
6 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه زهرا امیری خواجیکلا
19.1
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محبوبه مهدی لموکی
19
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
شقایق عظیمی قادیکلائی
19
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
مریم ارجمند
19
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهلا طالبی
19
5 آزمون (1غیبت )
امسال
سیده مریم کیا
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم زارع آبندانسری
18.9
2 سال
فاطمه جعفری
18.89
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه شهابی
18.89
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
صبا غلامی
18.88
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مینا دارائی قادیکلائی
18.8
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده هانیه رسولی
18.79
8 آزمون (1غیبت )
7 سال
سیده آیناز حسامیان
18.75
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
نگار احمدپور
18.75
8 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه درویش نیا
18.64
2 آزمون (1غیبت )
امسال
نگار محمدی زیولائی
18.5
3 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه خوش نظر
18.45
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حنانه رمضانی کله بنی
18.39
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حانیه غلام زاده مجاوری
18.38
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معصومه کامل شیخ رجئی
18.36
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا شریفی کلاریجانی
18.32
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
هدیه جهانی آهنگرکلائی
18.3
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیده فاطمه علوی خرمائی
18.3
9 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه کمرپشتی
18.22
7 آزمون (2غیبت )
امسال
سوگند گرزین صنم
18.19
امسال
درسا ولیپور کوتنائی
18.1
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
دنیز دادعلی میاندوآب
18.02
2 آزمون (1غیبت )
امسال
سحر شبابی
4 آزمون (1غیبت )
5 سال
یاسمن یعقوبی
7 آزمون (1غیبت )
2 سال
سارینا هدایتی ازاندهی امسال
ملیکا شعبانی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
بهاره پاک زاد
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا عنایتی قادیکلائی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا پهلوان امسال
زهرا زارع نژاد امسال
الهه جوانی قادیکلائی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا ذبیحی امسال
هانیه اسکندری خانقاهی
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیده کوثر هاشمی نژاد
4 آزمون (2غیبت )
3 سال
نیوشا اکبری شیخ
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
تینا فرج پور کردآسیابی 2 سال
ستایش امیری 2 سال
فاطمه رمضان اشرفی امسال
فاطمه زهرا قلی نژاد برنجستانکی
7 آزمون (2غیبت )
2 سال
سبا مشهدبان
5 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاضله آذین
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرشته حسنی وسطی کلائی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه احسانی افراکتی امسال
زهرا شادلو
2 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا مهدی نیا امسال
فاطمه رعیت دوست تلوکی
5 آزمون (2غیبت )
امسال
مبینا یعقوبی یشلی
7 آزمون (2غیبت )
3 سال
سارا اسکندری امسال
فاطمه یعقوبی
6 آزمون (1غیبت )
5 سال
حل تست از فصل 1 و 2 شیمی 3
دوازدهم رياضي     دبیر : علی سلوکی