محمدجواد علیزادگان - پشتیبان

محمدجواد علیزادگان - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

محمدجواد علیزادگان - پشتیبان از قائم شهر

کارشناسي پرستاري روزانه -تجربی دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
تعداد دانش آموزان 126 نفر، در گروه يازدهم تجربي , رياضى نظام جديد , انسانى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی هندسه (3) دوازدهم ریاضی 13 9 سراسری 76
آبی هندسه (3) دوازدهم ریاضی 13 12 مکمل تمرین 5صفحه20کتاب درسی
آبی هندسه (3) دوازدهم ریاضی 14 13 سراسری خارج از کشور 94
آبی هندسه (3) دوازدهم ریاضی 14 22 مکمل کار در کلاس 4صفحه 20کتاب درسی
آبی هندسه (3) دوازدهم ریاضی 15 23 مکمل کار در کلاس صفحه های 19،20کتاب درسی
آبی هندسه (3) دوازدهم ریاضی 23 29 سراسری84
آبی هندسه (3) دوازدهم ریاضی 16 16 مکمل تمرین 5صفحه 20کتاب درسی
آبی هندسه (3) دوازدهم ریاضی 16 40 مکمل کار در کلاسصفحه20کتاب درسی
آبی هندسه (3) دوازدهم ریاضی 17 44 سراسری83
آبی هندسه (3) دوازدهم ریاضی 17 48 آزمون کانون 94

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
سید امیررضا عنایتی کوکنده
19.93
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
معین بلباسی
19.9
9 آزمون (1غیبت )
3 سال
کارن نقوی
19.8
6 سال
آرمان ولی پور
19.78
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
محسن ربیع پور
19.78
8 آزمون (2غیبت )
امسال
آرین علی نژاد آهنگرکلائی
19.78
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پارسا بلبلی
19.73
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد رضا کریمی
19.7
9 آزمون (1غیبت )
5 سال
عرفان احمدی
19.68
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهدی فقانی
19.64
9 آزمون (1غیبت )
امسال
سید محمد ساداتی دیوکلائی
19.64
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پارسا گرزین صنمی
19.58
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیارش کلانتری
19.54
8 آزمون (2غیبت )
امسال
احسان قربانی کوتنائی
19.5
4 سال
امیر رزاقی
19.5
2 سال
سید محمد حسام حسینی
19.5
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
صادق فقیه علی آبادی
19.5
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسن فیروزجائی
19.5
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پوریا فولادی سوادکوهی
19.45
8 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرحسین شیرزاد
19.42
6 آزمون (2غیبت )
امسال
امیرحسین رحیم زاده
19.41
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین محسنی
19.4
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سام صاحب جمع نیا
19.39
7 آزمون (1غیبت )
امسال
امیررضا مفتخری
19.37
8 آزمون (2غیبت )
امسال
محمدرضا قهاری آهنگرکلائی
19.36
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرین رنجبر
19.35
3 سال
محمد تقوی
19.34
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
میلاد طالبی کبودی
19.32
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سروش تاجی
19.3
8 آزمون (2غیبت )
4 سال
شبیر علی زاده
19.3
8 آزمون (2غیبت )
3 سال
امیرمحمد خلیلی
19.3
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سید محمد عمادی
19.29
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمدرسول اسمعیلی فرامرزی
19.28
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی فدوی
19.25
8 آزمون (2غیبت )
4 سال
امیررضا نوروزی لاجیمی
19.25
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر حسین فلاح نژاد
19.18
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا کمالی المشیری
19.15
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدمهدی شیرگاهی
19.1
2 سال
محمدامین توفیقی
19.08
9 آزمون (1غیبت )
امسال
علی اسمعیلی فرامرزی
19.07
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین عنایتی نوآبادی
19.04
7 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدمهدی ابراهیمی کاسگری
19.04
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی عسکری
19
6 آزمون (2غیبت )
2 سال
محمدرضا خوشدل
19
2 سال
عرشیا احمدی سلطان آبادی
19
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل محسنی
19
8 آزمون (2غیبت )
امسال
حسن بهروزی
19
8 آزمون (1غیبت )
امسال
ایلیا جعفرزاده
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرکیان فرج نژاد قادی
19
2 آزمون (2غیبت )
امسال
امیرحسین رنجبر کتی لته
18.97
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا کمالی گللو
18.91
امسال
امیررضا روزکرد
18.9
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا نصرالهی
18.86
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد خلیلی تیلمی
18.85
2 سال
محمدامین دارایی
18.85
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
پوریا عباسی کرندق
18.71
امسال
امیرحسین مجرد خطیر
18.67
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا درزی نژاد
18.6
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیرپارسا صباغی
18.56
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مجتبی قربان پور
18.55
امسال
علی اکبر بابائی راد
18.44
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رحمان علیزاده زیولائی
18.43
2 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیرحسین شکری افرا
18.43
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسین جعفری تالار پشتی
18.41
8 آزمون (2غیبت )
امسال
ارشیا ایرانی
18.4
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیررضا محمدزاده هردورودی
18.35
3 سال
محمد طاها باقرزاده
18.3
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شهرام مشکوری مقدم فرد
18.3
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ابوالفضل عباسی
18.3
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرمحمد رضائی طالعی
18.24
9 آزمون (1غیبت )
امسال
مرتضی خطی دیزآبادی
18.21
6 آزمون (2غیبت )
امسال
محمد ابراهیم پور
7 آزمون (1غیبت )
امسال
علیرضا رضوان
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا خلیلی
2 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدجواد اکبری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید پویا هاشمی
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علیرضا منصوری قراء
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رهام مجیدی
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محسن محمودی عالمی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیما یعقوبی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پویا پورذکریا
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمدمهدی احمدی آسور
3 آزمون (1غیبت )
امسال
اهورا احمدی وسطی کلائی
2 آزمون (1غیبت )
امسال
عارف حسینی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد علی زاده رکنی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر خسروی کوچکسرائی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل حسینی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدامین دارایی
3 آزمون (1غیبت )
3 سال
مجتبی جانباز
6 آزمون (2غیبت )
امسال
مرتضی فروتن قادیکلائی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
حامد اسمعیلی دوکی
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حسین صالحی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سام حسن پور
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حمزه حمیدیان آهنگرکلائی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
پرهام رحیمی دنچکلائی
9 آزمون (1غیبت )
امسال
شایان اعظمی 5 سال
آرمین پهلوان 2 سال
محمد مازیار
2 آزمون (1غیبت )
امسال
حامد رودبارکی امسال
شهریار شمس
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین اسلامی قادیکلائی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی لطفی اوریمی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین یوسفی کشکا
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید ابوالفضل موسوی طارسی
7 آزمون (1غیبت )
امسال
رضا فلاح لاجیمی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین مسلمی بورخانی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سجاد عباسی فیروزجاه
8 آزمون (2غیبت )
امسال
محمدجواد صادقی سروکلائی
7 آزمون (1غیبت )
امسال
امیررضا ذبیحی مله
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی محمدی
2 آزمون (1غیبت )
امسال
کامیار شیراوژن
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدمهدی موسوی حاجی امسال
نیکان دریائی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد رازقی چمازکتی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر رضا فلاح
7 آزمون (2غیبت )
5 سال
شهروز مرادی سروکلائی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل رضائی امسال
علیرضا میرزائی گله کلائی
2 آزمون (1غیبت )
امسال
آرش کامل
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهرشاد شجاعی امسال
علی تخت روان
5 آزمون (2غیبت )
امسال
سامان فرخ
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال