میلاد رضائی - پشتیبان

میلاد رضائی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

میلاد رضائی - پشتیبان از قائم شهر

کارشناسي هوشبري روزانه -تجربی دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
تعداد دانش آموزان 180 نفر، در گروه تجربى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 14 15 یادگیری ازمایش گریفیت
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 14 17 توجه به شکل کتاب درسی
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 15 25 یادگیری ازمایش ایوری
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 16 36 تسلط به متن کتاب درسی
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 17 39 یادگیری ازمایش ایوری گریفیت و چارگف
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 27 101 یادگیری همانند سازی
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 29 113 توجه به قید های کتاب درسی
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 38 160 ارتباط شکل با متن
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 42 192 یادگیری انزیم های پروتینی
آبی زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی 46 219 تسلط به متن کتاب درسی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
علی کامل شهرودی
19.85
4 سال
محمدصالح افراسیابی
19.81
7 آزمون (1غیبت )
امسال
بشیر علی خانی
19.76
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سجاد اسماعیلی
19.76
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عرفان قیصری ساروکلائی
19.76
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
بردیا رکنی
19.75
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمدمهدی جمشیدی قادی کلائی
19.68
9 آزمون (1غیبت )
3 سال
محمدحسین گلبابائی قرا
19.66
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علیرضا احمدی
19.64
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
آرش مرادی عباس آبادی
19.61
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علیرضا اصغری واسکسی
19.57
8 آزمون (2غیبت )
3 سال
علی اصغر کلیج
19.54
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
یاسین رستگار قادیکلائی
19.52
2 سال
مهدی رمضان نژاد
19.52
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد رضا باباپور گل افشانی
19.5
3 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
محمد محسن پور قادیکلائی
19.5
4 سال
فربد پایدار
19.5
7 آزمون (2غیبت )
3 سال
محمدرضا غدیرچمازکتی
19.46
9 آزمون (1غیبت )
امسال
رسول خدادی
19.45
2 آزمون (1غیبت )
امسال
سید محمد هاشمی
19.44
2 سال
مرتضی جان محمدی فیروز
19.43
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدی نیک عاطفه
19.42
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شنتیا ولیپور
19.4
9 آزمون (1غیبت )
3 سال
امیرمحمد چهارپاشلو
19.37
8 آزمون (1غیبت )
3 سال
علیرضا مددیان
19.37
7 آزمون (2غیبت )
امسال
دانیال عرب
19.37
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ماهان کلانتری
19.36
9 آزمون (1غیبت )
3 سال
محمد علی تقوی چمازکتی
19.35
2 سال
ارسلان باوفا
19.35
2 سال
طاها آذرپور پرچیکلائی
19.35
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علی گلستانی ماچک پشتی
19.31
امسال
سیدعلیرضا حسینی کاسگری
19.3
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علیرضا جعفر نسب عمرانی
19.3
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
کمیل الله یاری زواردهی
19.3
امسال
طاها یوسفی
19.29
2 سال
مهدی محمدی خانقاهی
19.29
9 آزمون (1غیبت )
امسال
سیداحسان کریمی سرخکلائی
19.27
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علیرضا غلام پور عمران نوران
19.27
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید علیرضا میرصادقی
19.22
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسین گرائلی
19.2
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدمهدی شیرعلی زاده
19.12
9 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
کمیل تقوی کوتنائی
19.12
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سید مهدی ادیانی
19.12
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیررضا توکل
19.11
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
پویان فخر علی
19.11
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل کرمی
19.02
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید محمد حسینی کوچکسرائی
19.01
5 سال
سینا خواجه ورنا مخواستی
19
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سید مرتضی علویان پطرودی
19
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
پارسا مختاری فر
19
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیرنظام نوری کوتنائی
19
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
عرشیا شریف پور
19
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
رضا الیاسی نژاد
19
2 سال
امیرحسین اصغری قراخیلی
19
2 سال
مبین امینی امیرکلائی
19
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
حسین کوپائی حاجی
19
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علیرضا کوپایی
18.95
2 سال
محمدرضا برزوئی کوتنائی
18.93
2 آزمون (1غیبت )
3 سال
رضا مقتدائی
18.9
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رضا درزی
18.87
امسال
امیرحسین رحمتی بهمنانی
18.85
3 آزمون (1غیبت )
4 سال
علیرضا کشاورز قادیکلائی
18.8
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمدرضا رستمی
18.8
2 آزمون (2غیبت )
2 سال
امیرحسین برومند
18.79
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
یاسین طالبی قادیکلائی
18.74
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سید ماهان حقی
18.72
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سیدمحمد کریمی سرخ کلائی
18.71
3 آزمون (1غیبت )
5 سال
بنیامین بخشی لهمالی
18.7
3 سال
علیرضا امن زاده
18.7
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
رامین خاقانی قادیکلائی
18.7
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیرمحمد امیری
18.7
امسال
آروین قربان زاده ساروکلائی
18.6
3 سال
محمدرضا وحدانی دهکلائی
18.57
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
هومان روحانی
18.56
امسال
امیرفرهنگ غلامی اوریمی
18.55
4 سال
علیرضا علی پورریکنده
18.52
2 سال
محمد امین فدوی
18.52
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیررضا رجبی فولادکلائی
18.52
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرشیا سلیمی مجاوری
18.5
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سیدپوریا عابدینی ملک کلائی
18.5
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
متین مهدوی
18.5
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پوریا بابائی اسکندرکلائی
18.41
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهرداد مهدیزاده آری
18.4
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدمهدی جعفری بشلی
18.37
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سینا عشریه
18.35
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیرحسین پیشگر
18.35
2 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
شروین اسماعیلی
18.35
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمدحسین امیری رودباری
18.35
9 آزمون (1غیبت )
امسال
پوریا نوری قادی
18.3
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیر فرهادپور
18.29
امسال
شنتیا رستگار
18.25
2 سال
سیدطاها میرزایی
18.22
3 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
امیرمحمد فلاحی واسکسی
18.22
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پارسا زارع چمازکتی
18.2
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
یوسف بابائی
18.2
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محراب محمدی افراکتی
18.18
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی قاسمی
18.18
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امید رضادخت
18.16
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حسین مختاری
18.15
2 سال
محمد جواد امیری
18.15
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
سینا درزی بورخانی
18.15
امسال
مسعود چالاکی
18.13
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
کوشان نادری سفیدار گله
18.11
2 سال
علی سلیمانی راد
18.08
2 سال
کامیار مشهدبان آبندانسری
18.02
2 سال
مجتبی مددی
18.02
2 آزمون (1غیبت )
امسال
علی رضا عنایتی قرا
18.01
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد طاها رضا زاده پرچیکلائی
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ابوالفضل رامینه
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهدی جناتیان
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمدرضا شکریان بورخیلی
6 آزمون (2غیبت )
2 سال
امیرمحمد یوسفی
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسین خدادادی 2 سال
علی کوپایی حاجی
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ابوالفضل پور حسین
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا احمدی
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهرشاد رستمی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
سید امیر حسین کریمی 5 سال
سیدمحمد قاسم نژاد
3 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
امیرحسین نریمانی
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
علیرضا عبادی
10 آزمون (بدون غیبت)
8 سال
علیرضا جلالی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی قنبری کوکنده 2 سال
طاها فتحی تالار پشتی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نیما قلی پور بورخیلی
9 آزمون (1غیبت )
امسال
حمیدرضا کریمی کفشگری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
افشین محبی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهرشاد فتحی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا محمدی قادی 2 سال
محمدحسین حسین پور آبندانسری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین اسدی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدسپهر موسوی چاشمی 2 سال
علی شکیبا باروق امسال
سیدآرمین قاسمیان رکنی
9 آزمون (1غیبت )
امسال
بنیامین قلی پور
2 آزمون (1غیبت )
امسال
پارسا شایسته
2 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرمحمد زاهدی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا آقاسی زاده تیر
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرعلی آذرنیا 2 سال
امیررضا زمانی
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
محمد امین یدالله زاده منصور 2 سال
مهدی ولیان دوست
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد جواد سلیمی قادی
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسین خدابخشی بورخیلی
9 آزمون (1غیبت )
امسال
ایمان شکری قادیکلائی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدمهدی ذبیحی
3 آزمون (1غیبت )
امسال
فرحان مینائی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا پاک زاد کفشگرکلائی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید سپهر کاظمی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیما نوذری
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرحان فتحی لهمالی
9 آزمون (1غیبت )
امسال
سید حسین حسینی کاشی جوجاده
3 آزمون (1غیبت )
امسال
رضا حداد عراقی
9 آزمون (1غیبت )
3 سال
مهران کلانی ساروکلائی
7 آزمون (1غیبت )
امسال
آریا نصیری سوادکوهی
2 آزمون (1غیبت )
امسال
امیررضا سیاوشی ارات بنی
8 آزمون (1غیبت )
4 سال
مجتبی داداشی المشیری امسال
سید محمدمهدی یوسفی کفشگری امسال
علی اصغریان
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علی ابراهیمی کلاریجانی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
متین گلکار امسال
شایان علی تبار
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسین باهوطرودی امسال
محمدرضا طاهری وسیه سری
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدحسین روحی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدمهدی خسروی
8 آزمون (2غیبت )
امسال
رامتین بابائی
9 آزمون (1غیبت )
امسال
سهراب گنجیان ابوخیلی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا برزوئی
3 آزمون (2غیبت )
2 سال
امیرحسین میرزائی
3 آزمون (1غیبت )
امسال
امیررضا حمیدی آهنگرکلائی 3 سال
حسین بوداغی 7 سال
امیررضا نیک روز
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
احمدرضا راعی عباس آبادی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
علیرضا نوروزی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا رکنی لموکی 2 سال
امیرمسعود رضازاده کارسالاری
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علی علی زاده
2 آزمون (1غیبت )
4 سال
محمد مهدی اولادزاد عباس آبادی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال