زهرا صداقت - پشتیبان

زهرا صداقت - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

زهرا صداقت - پشتیبان از لامرد

کارشناسي علوم سياسي تمام وقت -انسانی 2 لامرد
تعداد دانش آموزان 20 نفر، در گروه نهم , هشتم , هفتم

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
فائزه محمدی زاده
20
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
یلدا شهریاری
20
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سمانه صفایی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه کریمی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سنا بشارت نیا
19.9
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه حیاتی
19.88
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الینا محمودی
19.86
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه حمیدنیا
19.83
امسال
لعیا زارعی
19.74
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده مریم هاشمی زاده
19.72
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم عبداللهی
19.69
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب سورغالی
19.69
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا آزاد
19.5
3 آزمون (1غیبت )
7 سال
نوش آفرین ولی زاده
19.28
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهرناز کریمی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زینب اشکنانی امسال
ندا شهریاری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حدیث واثقی
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهدیه خضری
2 آزمون (1غیبت )
امسال