علی شمس - پشتیبان

علی شمس - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

علی شمس - پشتیبان از لامرد

تعداد دانش آموزان 116 نفر، در گروه يازدهم رياضي , دهم رياضى , يازدهم تجربي , دهم تجربي

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
حسین امیری
20
3 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مهدی حیاتی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
علیرضا خضری
20
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آریا شهریاران
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سینا آریافر
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
غلامرضا ارادونی
19.94
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیررضا میری
19.9
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد نکوکار
19.86
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسین رحیمی
19.81
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدی میر
19.8
2 سال
امیرحسین شکیب
19.8
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سامان اکبرپور
19.74
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیرحسین آهار
19.71
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدرضا نمازی
19.69
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی رضا میرزایی
19.68
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهرزاد گلابی
19.64
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفان باسردوئی
19.63
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمود عباسی
19.62
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدصادق باقرزاده
19.62
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حبیب خلیلی
19.56
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیاوش کشاورزی
19.55
3 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
علی خنیاگر
19.55
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امین غافری
19.54
امسال
علیرضا علی زاده
19.45
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین صداقت
19.43
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حسین زائری
19.36
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدرضا خودکامه
19.36
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین عشقی
19.35
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا معصومی
19.35
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد علی پور
19.24
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین زیستی
19.1
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رسول کهنسال
19.08
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محسن عبدالهی
19.07
9 آزمون (1غیبت )
5 سال
سیدمحمدامین نسیمی
19.07
2 آزمون (1غیبت )
امسال
علیرضا شبانی
19.06
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ابولفضل روستا
19
10 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
سجاد کوه شکن
19
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد شهدوست
19
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسین دهقان
19
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
عرفان عباسی
18.98
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا منصوری
18.94
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیرحسین کاکلی
18.93
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدمهدی همتی
18.87
امسال
علی صفرپور
18.86
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدجواد حیاتی
18.85
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علیرضا عزیزی
18.81
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی دهقان
18.76
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد میر
18.74
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی غلامی فرد
18.71
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا سهیلی
18.52
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد احمدی
18.45
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علیرضا خوشخو
18.45
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی عوضی
18.41
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
صابر باقری
18.4
2 آزمون (1غیبت )
امسال
مجتبی آخته
18.39
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین رحیمی
18.36
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
مهدی احمدی
18.3
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
پارسا علیپور
18.12
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدجواد عامری
18.1
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا سیفائی نژاد
18.06
امسال
محمدرضا کهنسال
18.02
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی حسن نژاد
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ابوالفضل عشقی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مجتبی ده شیخی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین رحیمیان
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد خرسند
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدمحمدحسین رضوی
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدرضا حسینی
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدمهدی اسدی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین حیاتی
2 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
مهدی موزیری امسال
علیرضا کاظم زاده
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد مهدی کریم زاده
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدصادق خضری
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرمحمد احمدی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا آشوری امسال
علی رضایی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا میر
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین زارعی امسال
محمد مهدی خداپرست
4 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
امیر اسماعیل حیاتی
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهدی صفری
2 آزمون (1غیبت )
امسال
علیرضا حیاتی امسال
آرمین شریفی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
علی خضری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین امیری
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدامیرحسین علوی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد حقیقت
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حمیدرضا زمانی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمود ملکی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی حیاتی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
وحیدرضا ابراهیمی
9 آزمون (1غیبت )
امسال
سیدحمید علوی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید ابوالفضل علوی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدمحمدرضا موسوی نسب
9 آزمون (1غیبت )
4 سال
فرهاد غیاثی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رامین سهرابی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امین حیاتی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرمحمد روستا
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سیدمحمد هاشمی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
میلاد باقری
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مصطفی صفری زاده
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
صالح شکیب
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
احسان دلاور
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدامین قائدی
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
علی سینا جعفری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی شبانی نژاد
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محسن جمالی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال