ام البنین کلانتریان - پشتیبان

ام البنین کلانتریان - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

ام البنین کلانتریان - پشتیبان از اسفراین

کارشناسي ارشد رياضي محض حکيم سبزواري
رتبه کنکور سراسری: 12055
تعداد دانش آموزان 15 نفر، در گروه تجربى نظام قديم , انسانى نظام قديم , تجربى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
کتاب تابستان چهارم تجربی 100 49 سوال دارای شکل می باشد
کتاب تابستان چهارم تجربی 99 481 مرتبط با مثال کتاب درسی است
کتاب تابستان چهارم تجربی 101 497 این سوال در آزمون های کانون تکرار شده
کتاب تابستان چهارم تجربی 102 502 مرتبط با متن کتاب درسی است
کتاب تابستان چهارم تجربی 102 505 ارتباط با مباحث قبل کتاب می باشد
کتاب تابستان چهارم تجربی 102 509 در آزمون ها تکرار شده
کتاب تابستان چهارم تجربی 103 513 مرتبط با متن کتاب درسی
کتاب تابستان چهارم تجربی 99 487 مرتبط با متن کتاب درسی
کتاب تابستان چهارم تجربی 101 495 ارتباط با مباحث قبل کتاب می باشد
کتاب تابستان چهارم تجربی 99 483 سوال مهم

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
پریسا بهزادی
19.16
2 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
سمانه قربانی حصاری
5 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه داورشناس
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا پرهیز
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال