زهرا رمضانیان - پشتیبان

زهرا رمضانیان - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

زهرا رمضانیان - پشتیبان از شیروان

تعداد دانش آموزان 39 نفر، در گروه تجربى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
30 سال کنکور فیزیک پیش دانشگاهی تجربی 15 15 افزایش تسلط داوطلب و اینکه سوال مربوط به کنکور خارج از کشور می باشد
30 سال کنکور فیزیک پیش دانشگاهی تجربی 19 38 فهم بیشتر مبحث حرکت یکنواخت یک متحرک
30 سال کنکور فیزیک پیش دانشگاهی تجربی 19 39 توجه داوطلب به مسائل کتاب و مشابهت آن در کنکور
30 سال کنکور فیزیک پیش دانشگاهی تجربی 20 47 سوال کنکور خارج از کشور از مبحث حرکت یکنواخت
30 سال کنکور فیزیک پیش دانشگاهی تجربی 25 64 تسلط دانش آموز بر مبحث حرکت با شتاب ثابت
30 سال کنکور فیزیک پیش دانشگاهی تجربی 25 65 افزایش دقت داوطلب
30 سال کنکور فیزیک پیش دانشگاهی تجربی 25 66 تکرار سوال در چند کنکور سراسری
30 سال کنکور فیزیک پیش دانشگاهی تجربی 25 67 بالا بردن سرعت داوطلب در حل تست
30 سال کنکور فیزیک پیش دانشگاهی تجربی 25 74 توانمند شدن داوطلب در ربط دادن مطالب به همدیگر
30 سال کنکور فیزیک پیش دانشگاهی تجربی 25 75 سوال مربوط به کنکور سراسری می باشد

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
اسماء قوامی
19.97
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
فاطمه خاجوی مایوان
19.95
12 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
فاطمه حضرت زاده سکه
19.82
11 آزمون (1غیبت )
6 سال
حدیثه نعیمی پور
19.78
12 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
زهرا رشیدی
19.77
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
نیایش دبیری آزاد
19.75
11 آزمون (1غیبت )
5 سال
نرگس برزگرقلعه صفا
19.64
12 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فاطمه شکفته زوارم
19.62
12 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مهتاب حق پناه
19.58
11 آزمون (1غیبت )
5 سال
نگین صابر
19.55
11 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
زهرا ابراهیمی
19.5
11 آزمون (1غیبت )
7 سال
شیما امامی راد
19.5
10 آزمون (2غیبت )
4 سال
حنانه جهان گیری
18.98
12 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مینا گرمرودی
18.98
10 آزمون (2غیبت )
3 سال
سیده زهرا نسکی
18.93
11 آزمون (1غیبت )
4 سال
فاطمه حسن زاده
18.3
11 آزمون (1غیبت )
7 سال
هانیه ایزد پرست
18.22
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رویا رشیدی مقدم
18.05
10 آزمون (2غیبت )
7 سال
مهلا آقازاده اله آباد
11 آزمون (1غیبت )
7 سال
مهدیه مروجی
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
عاطفه توکلی
10 آزمون (2غیبت )
3 سال
فائزه اقبالی
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
مهدیه صانعی فر
11 آزمون (1غیبت )
7 سال
نگین علیزاده
12 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
مریم رشیدیان 7 سال
فاطمه سیاح ورگ
11 آزمون (1غیبت )
5 سال
آسیه رحیمی
12 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مریم جمیلی 4 سال
ستایش تابش 4 سال
معصومه آزاد
12 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
رویا باقرزاده
11 آزمون (1غیبت )
4 سال
فاطمه شکری
11 آزمون (1غیبت )
4 سال
مهسا مجرد
11 آزمون (1غیبت )
4 سال
سیده فاطمه حسینی فرد
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ساجده نعیمی خسرویه
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
یاسمن گیفانی عاشورزاده
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
مریم میرزامحمدزاده
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهسا سالاری
11 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم محمدی
11 آزمون (1غیبت )
امسال