احمد بوالی گزیک - پشتیبان

احمد بوالی گزیک - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

احمد بوالی گزیک - پشتیبان از بیرجند

تعداد دانش آموزان 57 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , تجربى نظام قديم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی شیمی (3) دوازدهم 126 626 آشنایی با مبحث واکنش های شیمیایی
آبی شیمی (3) دوازدهم 130 643 اهمیت بالای سوال
آبی شیمی (3) دوازدهم 135 695 اهمیت بالای سوالات شمارشی
آبی شیمی (3) دوازدهم 148 735 پرتکرار بودن سوال
آبی شیمی (3) دوازدهم 152 762 اهمیت بالای سوالات شمارشی در کنکور
آبی شیمی (3) دوازدهم 159 794 تمرین اشکال کتاب درسی شیمی
آبی شیمی (3) دوازدهم 166 835 آشنایی با مبحث آبکاری
آبی شیمی (3) دوازدهم 172 879 آشنایی با مبحث هال
آبی شیمی (3) دوازدهم 176 885 شمارشی بودن سوال و ارتباط با اشکال کتاب درسی
آبی شیمی (3) دوازدهم 205 996 اهمیت بالای در کنکور های اخیر

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
میلاد اسداللهی بورنگ
19.87
14 آزمون (2غیبت )
2 سال
سپهر رستگار مقدم
19.47
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
علی آرمان
19.4
8 آزمون (1غیبت )
4 سال
سیدمحمدجواد موسویان
19.4
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
بهنود نجاری
19.3
5 سال
علیرضا وقاری
19.25
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدعلی رضوی
19.22
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مجتبی رازی
19.18
14 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرعلی دلاکه
19.16
13 آزمون (2غیبت )
2 سال
آرمین ضیائی
19
14 آزمون (2غیبت )
9 سال
عارف ناصحی تبار
19
16 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
سینا میکانیکی
19
2 سال
سیدامیرطه طالبی
19
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حسین مقیمی
19
15 آزمون (1غیبت )
2 سال
مرتضی موهبتی
19
15 آزمون (1غیبت )
2 سال
مهدی غلام زاده
19
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علیرضا یزدانی
19
14 آزمون (2غیبت )
2 سال
سجاد لبافی اسفهرود
19
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین عبدالهی
19
امسال
محمدحسین کریمی
18.91
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل سخن پرور
18.81
12 آزمون (2غیبت )
امسال
امیرحسین خدادادی
18.77
امسال
صدرا حسنی
18.72
14 آزمون (2غیبت )
2 سال
مهدی اکبری القار
18.64
9 آزمون (1غیبت )
3 سال
مهدی کریم زاده
18.63
13 آزمون (1غیبت )
امسال
عادل پاکدل
18.52
14 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیرمحمد محبی پور
18.5
14 آزمون (2غیبت )
2 سال
علی مودی
18.5
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علی خسروی
18.45
امسال
محمدامین مطهری مقدم
18.07
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی قاسمی
18
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
قائم حیدری
18
2 سال
ابوالفضل تاجدینی
18
15 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمدصالح فیض بخش
18
2 سال
حسن هشیار
18
15 آزمون (1غیبت )
2 سال
سیدزاهد حسینی
18
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدی دلاکه نژاد
18
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدجواد صحرائی امسال
حسین نجمی پور
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی حیدرپور
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
عرفان عارف زاده
13 آزمون (1غیبت )
امسال
سیدمحمد طباطبائی نژاد 2 سال
عارف عشقی نژاد
9 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
سیدجواد حسینی 2 سال
مهدی اسحقی
9 آزمون (1غیبت )
امسال
حجت براتی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدمهدی مختارزاده
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
علیرضا نادی امسال
یاسین کهن سال
3 آزمون (1غیبت )
امسال
سعید یاری امسال
مهدی زنگوئی
8 آزمون (2غیبت )
امسال
علی حسینی
8 آزمون (2غیبت )
امسال
ایمان اسماعیل نژاد 3 سال
امیرمحمد سبزه کار
3 آزمون (1غیبت )
امسال
جواد سنجری
7 آزمون (2غیبت )
امسال
کیهان بنیادی
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال