مهری غلامزاده - پشتیبان

مهری غلامزاده - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مهری غلامزاده - پشتیبان از گناباد

تعداد دانش آموزان 97 نفر، در گروه ششم دبستان , نهم , هفتم , پنجم دبستان

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
مجموعه سوالات امتحانی پایه نهم 51 7 مهم بودن مبحث کتاب
مجموعه سوالات امتحانی پایه نهم 51 10 فرمولی بودن
مجموعه سوالات امتحانی پایه نهم 52 17 مهم بودن
مجموعه سوالات امتحانی پایه نهم 52 19 نکته داربودن
مجموعه سوالات امتحانی پایه نهم 53 23 نکته دار بودن
مجموعه سوالات امتحانی پایه نهم 55 34 مهم بودن مبحث
مجموعه سوالات امتحانی پایه نهم 56 41 مبحثی بودن
مجموعه سوالات امتحانی پایه نهم 56 38 مشکل داشتن دانش اموز
مجموعه سوالات امتحانی پایه نهم 56 42 مهم بودن
مجموعه سوالات امتحانی پایه نهم 54 30 نکته داربودن

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
منصوره روغنی
20
5 سال
مهدیه محرابی
20
10 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
فاطمه شریفی
20
16 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
غزاله آگاه
20
15 آزمون (1غیبت )
5 سال
ایدا احمدی
20
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
معصومه سادات وهابی بهابادی
20
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهدیه نیازمند بیلندی
20
15 آزمون (1غیبت )
4 سال
مریم جوان زاده
20
9 آزمون (1غیبت )
4 سال
مینا کمالی
20
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
رضوان غفوری کاخکی
20
9 آزمون (1غیبت )
4 سال
مریم تاج بخش
20
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سحر روشندل
20
7 آزمون (1غیبت )
امسال
سمیرا رجبیان بیلندی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نسرین اسفلانی
20
3 آزمون (1غیبت )
امسال
اسما تیموری
19.98
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فاطمه اله یاری
19.93
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
اسما صداقت
19.93
9 آزمون (1غیبت )
4 سال
نرگس عبدی
19.9
10 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
زهرا صادقی مقدم بیلند
19.9
8 آزمون (2غیبت )
4 سال
حمیده پرکم
19.9
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
زهرا غلامی مندی
19.9
15 آزمون (1غیبت )
4 سال
فطمه ارجمند نوده پشنگی
19.9
16 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
بهناز نورزاد
19.9
14 آزمون (1غیبت )
4 سال
ملیکا بیگی
19.88
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
صبا لطفی خیبری
19.88
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مریم خاکشور
19.86
5 سال
هلیا عصار
19.86
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مطهره شریفی
19.86
16 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهسا پورراد
19.86
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
نسرین طاهری
19.86
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
بهناز بیابانی سقی
19.86
4 آزمون (1غیبت )
امسال
فائزه پرنده
19.83
15 آزمون (1غیبت )
3 سال
مهدیه سادات سیده باغسیاه
19.81
9 آزمون (1غیبت )
4 سال
فاطمه صفاریان بیدختی
19.81
15 آزمون (1غیبت )
4 سال
نرگس صمد زاده شهری
19.8
10 آزمون (1غیبت )
4 سال
الهه اکبری باغ آسیائی
19.8
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
نرگس زنده دل
19.71
9 آزمون (1غیبت )
4 سال
مبینا یکتاءبیمرغی
19.71
7 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه زهرا تقی زاده
19.7
15 آزمون (1غیبت )
4 سال
نجمه جعفری
19.69
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
بهناز رحیمی زاده
19.67
9 آزمون (1غیبت )
4 سال
مهرنوش خدادوست
19.64
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
زهرا لطیفی سقی
19.64
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
زهرا نوریان مندی
19.6
9 آزمون (1غیبت )
4 سال
فاطمه زهرا بدیعی
19.6
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا طاهری
19.5
8 آزمون (2غیبت )
5 سال
ندا سپاهی یونسی
19.5
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مبینا عباس زاده
19.5
15 آزمون (1غیبت )
4 سال
زینب اخوندزاده نوقابی
19.5
9 آزمون (1غیبت )
4 سال
زهرا رضایی
19.5
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
زهرا میرعلیزاده
19.5
7 آزمون (1غیبت )
امسال
سمانه سلطان خواه
19.26
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
زینب آزموده
19.12
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا یوسفی
19
9 آزمون (1غیبت )
4 سال
مهسا رضائی ریابی
19
9 آزمون (1غیبت )
3 سال
فاطمه آتشین صدف
19
15 آزمون (1غیبت )
3 سال
شعله شفائی
18.9
16 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
نرگس ملایی
18.5
10 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
فهیمه تربیتی رهن
18
9 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
زهره غریب زاده
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدیه نصیرزاده
15 آزمون (1غیبت )
3 سال
محدثه ملکیان بیلندی
16 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهدیه جعفرزاده شهری
15 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا خسروی نوقاب
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حدیث گلباف
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه هجرتی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرشته آتشین صدف
14 آزمون (1غیبت )
امسال
مائده اسماعیل زاده
14 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه رحمانیان شهری
14 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ثریا دشتبان
8 آزمون (1غیبت )
امسال
زینب سعادتمند
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مطهره دهقان زیبد
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه کوچکی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آمنه غریب زاده
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب نصیری مقدم
16 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
غزاله زارع حسینی امسال
شیما زیبدی
13 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مینا عباس نژاد
11 آزمون (1غیبت )
امسال
آتنا مقدس امسال
زینب رجبی مقدم نوقابی
9 آزمون (1غیبت )
امسال
پرنیان امیری
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یگانه دولتی
8 آزمون (1غیبت )
امسال
پریا کفاشان امسال
پریسا کفاشان امسال
ریحانه محتشم زاده
8 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا مروجی راد
8 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه علی اکبری
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ریحانه ذبیحی خیبری
7 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه زارعی بیدختی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
لیلا عبادی
6 آزمون (1غیبت )
امسال
نادیا نجار شهری
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساجده طاهری
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهسا شورابی شهری
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ندا زارع مقدم شهری
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
دلارام جوان
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه تقوی امسال
راضیه آشوری مندی امسال