مهری غلامزاده - پشتیبان

مهری غلامزاده - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مهری غلامزاده - پشتیبان از گناباد

کارشناسي حسابداري گناباد
تعداد دانش آموزان 120 نفر، در گروه نهم , هشتم , هفتم , ششم دبستان

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
منصوره روغنی
20
4 آزمون (2غیبت )
5 سال
مهدیه نیازمند بیلندی
20
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
ثمین رنجبر
20
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه شریفی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
غزاله آگاه
20
5 آزمون (1غیبت )
5 سال
محدثه بارازی نژاد
19.98
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مطهره سلمانی مقدم بیلند
19.93
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فاطمه ربانی فخاری
19.93
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا غلامی مندی
19.9
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
فطمه ارجمند نوده پشنگی
19.9
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
بهناز نورزاد
19.9
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سحر دولتی
19.86
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
مطهره شریفی
19.86
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فائزه پرنده
19.83
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه صفاریان بیدختی
19.81
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
مریم پایدار
19.75
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
ریحانه قالیبافان
19.74
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه سادات وهاب زاده بهابادی
19.71
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهدیه صادقی مقدم
19.71
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فاطمه زهرا تقی زاده
19.7
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
مبینا عباس زاده
19.5
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
زینب شورابی شهری
19.5
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
فاطمه آتشین صدف
19
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
شعله شفائی
18.9
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فهیمه قاسمی
18.75
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
ریحانه غفوریان بیلندی
18.3
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
مهدیه نصیرزاده
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
محدثه ملکیان بیلندی
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهدیه جعفرزاده شهری
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فرشته آتشین صدف
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مائده اسماعیل زاده
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه رحمانیان شهری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
غزاله زارع حسینی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
شیما زیبدی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب نصیری مقدم
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مینا عباس نژاد
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده دل ارام سیدی 2 سال
فاطمه زهرا اثباتی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال