مجتبی رحمانیان شهری - پشتیبان

مجتبی رحمانیان شهری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مجتبی رحمانیان شهری - پشتیبان از گناباد

تعداد دانش آموزان 72 نفر، در گروه يازدهم تجربي , نهم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
ریاضی سه سطحی (پایه نهم) سوم متوسطه اول 47 2 محاسبات دانش اموز را می سنجد و مشابه سوالات ورودی مدارس خاص
ریاضی سه سطحی (پایه نهم) سوم متوسطه اول 47 4 از مهم ترین مباحث و سوال خیز ترین مطالب است
ریاضی سه سطحی (پایه نهم) سوم متوسطه اول 48 6 سوال چالشی و دارای قابلیت سنجش علمی دانش اموز در ابعاد مختلف احتمال هست
ریاضی سه سطحی (پایه نهم) سوم متوسطه اول 48 10 از نظر محاسبات و نکات دار بودن در خصوص روابط اعداد تواندار
ریاضی سه سطحی (پایه نهم) سوم متوسطه اول 49 13 سوال ترکیبی و تحلیلی می باشد و جز سوالات مهم و کلیدی این مبحث می باشد
ریاضی سه سطحی (پایه نهم) سوم متوسطه اول 51 22 مشابه تمرین کتاب درسی و سوال ترکیبی
ریاضی سه سطحی (پایه نهم) سوم متوسطه اول 51 27 نکته دار بودن و چالش بودن سوال و ترکیب با معادلات و حل ان
ریاضی سه سطحی (پایه نهم) سوم متوسطه اول 54 42 ترکیبی بودن و استفاده از روابط تحلیلی
ریاضی سه سطحی (پایه نهم) سوم متوسطه اول 55 49 سوال ترکیبی و تحلیلی می باشد و جز سوالات مهم و کلیدی این مبحث می باشد
ریاضی سه سطحی (پایه نهم) سوم متوسطه اول 58 1 مطالعه مفهومی و دقیق داشته باشد .. چرا که در دوحالت مختلف ولی با همه ی جوانب بررسی می کند

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
ایمان عجم زیبد
20
15 آزمون (1غیبت )
5 سال
محمدرضا یوسفی
20
14 آزمون (1غیبت )
4 سال
ابوالفضل مصدقی
19.95
16 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
امیرعباس زورمند
19.91
5 سال
علی اصغر دشتبان
19.9
14 آزمون (2غیبت )
4 سال
ابوالفضل سکانی
19.9
14 آزمون (1غیبت )
3 سال
امیر علی سعادتمند
19.82
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیر رضا خصلتی
19.75
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیر علی پور سقی
19.75
15 آزمون (1غیبت )
4 سال
حسین صفادل
19.5
12 آزمون (2غیبت )
2 سال
محسن رضائی
19.21
7 آزمون (1غیبت )
امسال
امیر حسین دشتبانی
19.2
10 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
امیر حسین فرجام
19.07
9 آزمون (1غیبت )
5 سال
رضا رمضانی
19
16 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
ابوالفضل شریفی
19
15 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
علی اکبر امامی روشناوند
19
5 سال
مهدی رسولی
19
9 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سجاد درویش
19
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهدی کاظمی مقدم
18.93
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا تقی زاده بیلندی
18.9
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محسن رضاپورریابی
18.8
8 آزمون (2غیبت )
4 سال
ایمان اسکندری
18.56
5 آزمون (1غیبت )
امسال
علی غلام زاده
18.5
12 آزمون (1غیبت )
6 سال
محمد رضا دانشور
18.5
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سید علیرضا رضازاده
18.45
5 آزمون (1غیبت )
امسال
سید سجاد سیدیان دلوئی
18.39
6 آزمون (1غیبت )
5 سال
ابوالفضل ایزدی
18.35
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد مهدی عطاردی
18.2
9 آزمون (1غیبت )
6 سال
ابوالفضل ایرانی ریابی
18.07
10 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
محمد صباغ
18
6 آزمون (1غیبت )
5 سال
امیر حسین حسین نژاد
18
9 آزمون (2غیبت )
4 سال
محمد مهدی جاودان
18
8 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیر حسین نجفی ریابی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سجاد پور عیدی 3 سال
صالح رفیعی
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امید مرادی
14 آزمون (2غیبت )
2 سال
سعید میری بیدختی
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمد صفرنیاشهری
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سجاد بیناباجی
15 آزمون (1غیبت )
2 سال
حمید صادقی مقدم
15 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدرضا ضیائی
13 آزمون (1غیبت )
امسال
علی سلطانی
13 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرعلی ملک خانی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نویدرضا عطاردی بیمرغی
9 آزمون (1غیبت )
امسال
ابوالفضل رضی زاده شهری
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا فرازی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد حیدرنژاد
7 آزمون (2غیبت )
امسال
هادی شهنازی
7 آزمون (1غیبت )
امسال
امیررضا رهبر
8 آزمون (1غیبت )
امسال
امیر محمدیان
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا محمدیان
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین غفوری کاخکی امسال
محمدکاظم شجاعی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی پاکروح
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا نوری
8 آزمون (1غیبت )
امسال
ابوالفضل صابری
8 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرصدرا هدایتی کاخکی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدمحمد هاشمی کلات
5 آزمون (1غیبت )
امسال
امیررضا مظلوم
5 آزمون (2غیبت )
امسال
امیرعلی ازغندی شهری
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ارشیا انصاری
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حمیدرضا رحیمی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد باقری
4 آزمون (2غیبت )
امسال
علیرضا عصمتی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
سلمان نیازمند بیلندی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرمحمد مقدس
4 آزمون (1غیبت )
امسال
محمد قویدل
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی نوروزیان کاخکی
3 آزمون (1غیبت )
امسال
متین نعمتیان سقی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی معنوی بیدختی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا تقی زاده امسال