سودابه گلک خیبری - پشتیبان

سودابه گلک خیبری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سودابه گلک خیبری - پشتیبان از گناباد

کارشناسي نرم افزار--مهندسي کامپيوتر -ریاضی دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز گناباد
تعداد دانش آموزان 57 نفر، در گروه يازدهم تجربي , دهم تجربي , يازدهم رياضي , دهم رياضى

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی - ریاضی هفتم 61 32 این سوال که مربوط به مبحث نکته دار جذر و ریشه می باشد دانش آموز با جذر و مجذور اعداد آشنا می شود و درک می کند که برای مجموع این دو عدد باید اعداد را تک به تک جذر نگیرد و مقدار حاصل را جذر بگیرد. اگر تک به تک جذر بگیرد مشکل تناقض بوجود می آید.در این سوال دانش آموز فرض می کند که بتواند با جداسازی رادیکال ها به پاسخ صحیح برسد و در پایخ به موارد مشابه دچار اشتباه نشود.
آبی - ریاضی هفتم 62 44 در این سوال که مطابق با متن کتاب درسی می باشد دانش آموز با تفاضل بین یک عدد با چندین رادیکال آشنا می شود و بایدبه این درک برسد که در داخل رادیکال ها هریک از چهار عمل اصلی که باشد، دانش آموز طبق آموخته هایش باید از داخلی ترین رادیکال شروع کند و مقدار زیر هر یک از رادیکال ها را محاسبه کند و سپس به سراغ رادیکال بعدی برود که در این سوال با توجه به علامت عدد بزرگتر پاسخ نهایی دارای علامت منفی است که به این نکته هم دانش آموز باید توجه خاص داشته باشد.حل اینگونه تست ها باعث بالا رفتن میزان تسلط دانش آموز می شود.
آبی - ریاضی هفتم 62 45 این سوال که مربوط به ضرب رادیکال ها می باشد دانش آموز با ضرب رادیکال هایی که دارای اعداد اعشاری می باشد آشنا می شود و این نکته را درک می کند که به دو صورت جذر اعداد توان دار را می توان گرفت: یکی به این صورتکه پایه ها را بی تغییر باید بنویسد و توان را نصف می کند البته توجه کند که پایه ها باید عددی مثبت باشد. و روش دیگر اینکه از پایه جذر باید بگیرد و توان را بدون تغییر بنویسد.حل این گونه سوالات برای دانش آموز باعث پیشرفت در این درس می شود.
آبی - ریاضی هفتم 65 5 این سوال مربوط به مبحث بردار و مختصات است که دانش آموز با بردار و ویژگی هایش و مختصات آشنا می شود و درک می کند که بردارهاب مساوی یا هم سنگ، بردارهایی هستند که مولفه ای x ,yآن ها برابر است و بردارهای موازی، بردارهایی هستند که نسبت ،x به y آن ها یکسان باشد، و همچنین دانش آموز باید درک کند که بردارهای مساوی از نظر طول، جهت و راستا برابرند.دانش آموز بزای حل این سوال باید به نکات ریز و مهم بالا تدجه کند تا به نتیجه برسد.
آبی - ریاضی هفتم 72 1 این سوال مربوط به مبحث مهم آمار و احتمال می باشد که دانش آموز با تعریف علم جمع آوری اطلاعات و بررسی و سازمان دهی آن ها آشنا می شود و درک می کند که نام این علم، علم آمار می باشد. و همچنین به اطلاعات جمع آوری شده داده های آماری گفته می شود که یادگیری این داده ها باعث می شود موارد مشابه را دچار اشتباه نشوند.
آبی - ریاضی هفتم 73 4 در این سوال دانش آموز با توجه به نموداری که در سوال داده شده است باید مدت زمان طی شده فاصله خانه تا مدرسه را درک کندو با توجه به دو ستون داده شده در نمودار که یکی مربوط به تعداد دانش آموز است و دیگری مربوط به زمان است بتواند تعداد دانش آموزانی که این فاصله را در بیش از ۱۰ دقیقه طی می کند را بدست آورد که باید حتما این نکته را رعایت کند که اعداد روی محور عرض برای دو شاخه ی سمت راست را باید با هم جمع کند تا به پاسخ صحیح دست پیدا کند.حل این گونه سوالات باعث افزایش تسلط بر مفاهیم مبحث آمار و احتمال می شود.
آبی - ریاضی هفتم 75 11 این سوال که مطابق با متن کتاب درسی است دانش آموز باید با توجه به آموخته هایش و نمودار داده شده در سوال درستی جملات را بسنجد و به درک این نکات برسد که به وضوح از روی شکل مشخص است که مقدار محصول گندم بیش تر از جو و مقدار ذرت نیز کمتر از نصف کل محصولات است همچنین محصول جو کمتر از یک سوم از کل محصولات کشاورزی است.پس درست ترین پاسخ را انتخاب کند.
آبی - ریاضی هفتم 76 16 در این سوال دانش آموز با توجه به جدول داده شده با تعداد آرای رای گیری شورای دانش آموزی آشنا می شود و باید درک کند که برای مقایسه بهتر داده های آماری، بنا به موضوعی که داده های آن جمع آوری شده و همچنین بنا به نوع اطلاعات به دست آمده، از انواع نمودار استفاده می شود که در این سوال ابتدا تعداد آرای حسینی را بدست می آورد و سپس تعداد آرای قاسمی را بدست می آورد و در آخر هم اختلاف این دو رای را باید بدست آورد.
آبی - ریاضی هفتم 76 17 در این سوال دانش آموز با انواع نمودارها آشنا می شود و باید به این درک برسد که برای نشان دادن نوسان قیمت طلا، از نمودار خط شکسته و برای نشان دادن سهم رضا از پولی مشخص، از نمودار دایره ای استفاده می شود و این نمودار دایره ای فقط برای نشان دادن سهم ها و نسبت ها به صورت درصدی استفاده می شود. اگر دانش آموز این نکات را خوب درک کرده باشد در پاسخگویی به این گونه سوالات دچار اشتباه نمی شود.
آبی - ریاضی هفتم 74 6 این سوال نمودار میزان ثبت شده رطوبت یک اتاق را در صبح یک روز معین نشان می دهد که دارای دو ستون در طول و عرض می باشد و دانش آموز باید با توجه به میزان رطوبت و زمان داده شده درک کند که در یک روز خاص از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر چند بار میزان رطوبت دقیقا ۲۰ درصد بوده است. در اینجا دانش آموز باید خط رطوبت را موازی محور زمان رسم کند که به این درک می رسد که در سه نقطه همدیگر را قطع می کند.

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
حدیث سعیدی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
نرگس محرابی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ساجده اگاه
20
5 آزمون (1غیبت )
6 سال
راضیه رشادتی پور
20
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ملیکا کیفی نوقابی
19.98
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
اسما لالوی
19.93
6 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
زهره حسن زاده
19.9
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
نرگس میری شهری
19.86
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مینا خاکپور
19.79
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
منیره ذوالفقاری
19.74
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مهدیه مختاریان
19.72
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مریم لاوری
19.6
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
محبوبه حسن زاده
19.19
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سمانه پورعلی بیلندی
19.05
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امینه رجب نژاد شهری
19.05
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
اعظم دوستدار
19
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
طاهره باقرزاده بهابادی
18.7
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
پریسا جعفرزاده شهری
18.14
5 آزمون (1غیبت )
6 سال
اسما سزاوار
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مبینا امیری
3 آزمون (2غیبت )
3 سال
سیده پرنیان رییس زاده
3 آزمون (2غیبت )
3 سال
نرگس علیجان نوده پشنگی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
کوثر ملک 2 سال
محدثه سلطانی شهری
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
آیلین لطفی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نگین نظرزاده 2 سال
ملیکاسادات ابراهیمی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
محدثه طالبی 2 سال
محدثه محمدزاده شهری
5 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه بنی اسدی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
مبینا شریفی مند
5 آزمون (1غیبت )
امسال
مینو خوشدست
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه غیاثی نوقابی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سحر صوفی نوقابی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محیا نصیری مقدم شهری
6 آزمون (بدون غیبت)
7 سال