سودابه گلک خیبری - پشتیبان

سودابه گلک خیبری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سودابه گلک خیبری - پشتیبان از گناباد

تعداد دانش آموزان 91 نفر، در گروه يازدهم تجربي , دهم تجربي , دهم رياضى , يازدهم رياضي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 104 475 مبحث ایمنی مهم است
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 105 483 توجه به کلمه نادرست آخر سوال
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 105 485 توجه به کلمه نادرست آخر سوال
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 105 486 نکته دار است
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 107 496 سوال مهمی است
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 107 502 مهم است
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 113 517 مبحث تقسیم یاخته ها مهم و جدید است
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 117 523 مبحث تقسیم یاخته ها مهم و جدید است
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 118 529 مبحث تقسیم یاخته ها مهم و جدید است
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 119 535 مبحث تقسیم یاخته ها مهم و جدید است

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
حدیث سعیدی
20
16 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
ساجده اگاه
20
14 آزمون (1غیبت )
6 سال
حنانه داوری نژاد
20
8 آزمون (2غیبت )
5 سال
نرگس محرابی
20
16 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
راضیه رشادتی پور
20
16 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مبینا قوام سعیدی
20
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سبا جمعه
20
9 آزمون (1غیبت )
3 سال
پروین دادمند
20
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرگس رمضانیان
20
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ملیکا کیفی نوقابی
19.98
16 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فریبا لشکری
19.95
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
اسما لالوی
19.93
16 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
زهره حسن زاده
19.9
16 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
نرگس میری شهری
19.86
16 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
یگانه ودیعی
19.86
7 آزمون (1غیبت )
امسال
مینا خاکپور
19.79
16 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
منیره ذوالفقاری
19.74
16 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مهدیه مختاریان
19.72
15 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهدیه پاکروان
19.6
10 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مریم لاوری
19.6
15 آزمون (1غیبت )
3 سال
زهرا شاهدوست
19.6
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زینب شاهدوست نوقابی
19.5
4 سال
سارا نصیرزاده شهری
19.5
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
پریسا سلطانی فر
19.5
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
هما نوذری
19.39
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
خدیجه یوسفی مقدم
19.31
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه یعقوبی
19.3
9 آزمون (1غیبت )
6 سال
مینا مسرورنیا
19.2
10 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
محبوبه حسن زاده
19.19
15 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زینب حسن زاده بهابادی
19.14
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سمانه پورعلی بیلندی
19.05
16 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امینه رجب نژاد شهری
19.05
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ملیحه سادات سیده باغسیاه
19
9 آزمون (1غیبت )
4 سال
اعظم افشاری
19
9 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
اعظم دوستدار
19
15 آزمون (1غیبت )
3 سال
پری ناز قوامی یونسی
19
7 آزمون (1غیبت )
3 سال
مهدیه مومن مقدم
19
3 آزمون (1غیبت )
امسال
سارا ساعدی فر
18.76
10 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
طاهره باقرزاده بهابادی
18.7
16 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
کیمیا حسنی شهری
18.5
10 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
فرزانه اسماعیل زاده
18.3
9 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
زهرا طاهربیدختی
18.29
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه زهرا افضلیان
18.24
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پریسا جعفرزاده شهری
18.14
15 آزمون (1غیبت )
6 سال
پریسا زرگری
18
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سهیلا سلیمانی مقدم شهری
18
8 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فاطمه شورابی شهری
18
6 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه زهرا بازماریان
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آتنا زحمت کش دلوئی
9 آزمون (1غیبت )
7 سال
اسما سزاوار
16 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مبینا امیری 3 سال
سیده پرنیان رییس زاده 3 سال
فاطمه شقاقی 2 سال
بهاره زارع حسینی
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نرگس علیجان نوده پشنگی
15 آزمون (1غیبت )
2 سال
محدثه سلطانی شهری 2 سال
متینا رجائی
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آیلین لطفی
15 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
کوثر حیدرزاده
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
مهناز دادپور 2 سال
آتنا رمضانی 2 سال
محدثه محمدزاده شهری امسال
فاطمه بنی اسدی امسال
مینو خوشدست
15 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه غیاثی نوقابی
12 آزمون (1غیبت )
امسال
سحر صوفی نوقابی
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده سارا سیدی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الهه رفیعی
8 آزمون (2غیبت )
امسال
مطهره دادپور
9 آزمون (1غیبت )
امسال
نسیبه رضائیان بیلندی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الهه عجم
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه فولادی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مطهره ظهوری
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مینا کرم پور
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه یوسفی مقدم شهری
8 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه کاظمی مقدم
8 آزمون (1غیبت )
امسال
ناهید قاسمی مقدم امسال
عارفه متقی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه پورباقری شهری
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه طحان زاده امسال
نگار جوان بخت دلوئی
5 آزمون (2غیبت )
امسال
نازنین رئوفی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نسترن سادات حیدری
5 آزمون (2غیبت )
امسال
ثریا سالاری
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه زهرا طاهری
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مطهره رنجبران
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ملیکا کرمی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم بینائی شهری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
بهاره سلطانیان
3 آزمون (1غیبت )
امسال