معصومه خالدار - پشتیبان

معصومه خالدار - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

معصومه خالدار - پشتیبان از تربت حیدریه

کارشناسي حقوق -انسانی دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز تربت حيدريه
تعداد دانش آموزان 56 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , انسانى نظام جديد , هنر

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
تابستان یازدهم تجربی 21 47 باعث یادگیری و درک مفهوم مجموعه ها و اشتراک مجموعه ها و اجتماع مجموعه ها میشود حل این سوال را به همه دانش اموزان توصیه میکنم
تابستان یازدهم تجربی 72 211 این سوال یک نکته ی ظریف دارد و ان هم این است که در انتهای صورت سوال تعداد الکترون های موجود در لایه های نیمه پر را خواسته است نه همه ی لایه ها
تابستان یازدهم تجربی 54 97 برای حل این تست ها نیازی نیست تا از اتحاد و تجزیه استفاده کرد و فقط کافی است تا از روش جایگذاری اعداد استفاده شود تا به راحتی و در کمترین زمان ممکن این تست ها و مشابه های آن حل شود که اغلب دانش آموزان به دلیل اینکه با اتحاد و تجزیه مشکل دارند سراغ این تست ها نمی روند ولی با استفاده از روش جایگذاری اعداد می توان به راحتی حل کرد.
تابستان یازدهم تجربی 67 104 با وجود اینکه مبحث احتمال جز تست های سخت کنکور سراسری به حساب می آید به دلیل اینکه با مبحث ترکیبیات ترکیبی است و به طور حتم این مباحث 2 سوال از کنکور را شامل می شوند و برا ی دانش آموزانی که می خواهند ریاضی را در کنکور 100 بزند مهم است اگر در کنکور از این مبحث به این شکل سوال بیاد به راحتی می توانند بزنند فقط با کمی محاسب و حفظ بودن فرمول برای حل این تست کافی است فقط فرمول را باز کرد و محاسبات انجام داد
تابستان یازدهم تجربی 84 195 سوال های شکل دار مبحث تابع و معادله درجه 2 از آسان ترین تیپ تست ها هستند و دانش آموزان ضعیف می توانند با تمرین و تکرار آن به راحتی از پس این تست ها در کنکور سراسری بربیایند و به طور قطع در کنکور سوالاتی را به خود اختصاص میدهد و دانش آمزان قوی تر با تمرین بیش تر این تست ها سرعت خود را می توانند افزایش دهند و زمان باقی مانده را به سایر تست ها بدهند برای حل این تست کافی است بدانیم مقتصات هر نقطه در ضابطه صدق می کند و فرمول را حفظ باشیم
تابستان یازدهم تجربی 68 143 این سوال دارای محاسبات است که باعث افزایش سرعت حل و افزایش دقت دانش اموز می شود.لازم است در هنگام محاسبات راه حل های کنکوری ارائه شود.
تابستان یازدهم تجربی 37 98 برای حل این سوال بهتر است ابتدا توابع داده شده را به اتحاد مربع مجموع دو جمله ای تبدیل کنید و سپس با استفاده از انتقال توابع را رسم کرده و پاسخ را به دست آورید.
تابستان یازدهم تجربی 76 169 برای یافتن معادله خط گذرنده از دو نقطه باید ابتدا شیب را محاسبه کرده و سپس عرض از مبدا را بیابیم و در نهایت با استفاده از ان ها معادله را بنویسیم س 35 ص100
تابستان یازدهم تجربی 98 203 با تمرین و تکرار سوالاتی از این قبیل ،دانش اموز موازنه کردن واکنش های شیمیایی را کامل یاد میگیرد.اگر به طور مستقیم هم از موازنه سوال مطرح نشود ،ولی برای حل بسیاری از تست ها در شیمی بایستی واکنش موازنه شده را داشته باشیم
تابستان یازدهم تجربی 72 164 با نوشتن فرمول مولکولی ترکیب داده شده و تعیین گروه های عاملی موجود در ان این سوال به راحتی حل میشود باید به حلقه اروماتیک موجود در شکل و نوع پیوند ها دقت شود تا بتوان تعداد اتم های کربن را بدرستی محاسبه کرد.

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
آتنا اکبری
19.9
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا بازرنگ
19.72
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محدثه مومن خدابنده
19.71
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
وجیهه دوپیکر
19.7
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
زهرا کرمانی خورشانه
19.5
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فائزه محمدپور
19.43
4 آزمون (1غیبت )
4 سال
فاطمه پرسینه
19.43
6 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
مهدیه اسلام نژادتربتی
19.42
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مائده فرامرزی
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ارزو سلطان زاده فهندری
4 آزمون (2غیبت )
4 سال
زهرا مولوی قلعه نی
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
زهرا عظیمی
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
یاسمن نجفی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
مهدیه یعقوب زاده
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
مریم خیاطان
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فائزه عباس زاده
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا مولوی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
معصومه علی پورکنگ سفلی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
سیده عطیه صباغ 2 سال
یاسمن حدادمقدم
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
آیدا غلامزاده
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
محدثه جهانشیری
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
فرشته حاتمی زرمهری
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
مبینا میرزابیگی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فائزه قندابی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ملیکا ملازاده فدردی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
یگانه رضاپور
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زینب یوسف پور کنگ سفلی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیلوفر ابراهیم نیا قندشتنی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا احمدی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا ابراهیمی شادمهری
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه بایگی صوفی آبادی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
ساجده علیزاده
4 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه محمدزاده حوض سرخی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عسل مهاجر
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ندا نگهبان سیوکی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ام البنین قمبریان
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه نیکوعقیده
3 آزمون (1غیبت )
امسال
ساجده سالارزاده
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرزو تفت
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه اکرامی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه فخاریان تربتی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
النازسادات اسحاق زاده نامقی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهسا هوشمندشادمهری
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حدیث پایدار
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
مهدیه زراعت کار شادمهری
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
لیلا نور آبادی
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محدثه کردیان فرزقی
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
فرشته زارعیان
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
فاطمه رستمی طاهری
3 آزمون (1غیبت )
4 سال