سیدجلال لاژوردی - پشتیبان

سیدجلال لاژوردی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سیدجلال لاژوردی - پشتیبان از فریمان

تعداد دانش آموزان 46 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , رياضى نظام جديد , تجربى نظام قديم , دهم رياضى

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی شیمی پیش دانشگاهی 53 221 منطق سوال خوب است
آبی شیمی پیش دانشگاهی 53 223 منطق سوال خوب است
آبی شیمی پیش دانشگاهی 53 224 منطق سوال خوب است
آبی شیمی پیش دانشگاهی 53 225 منطق سوال خوب است
آبی شیمی پیش دانشگاهی 52 213 منطق سوال خوب است
آبی شیمی پیش دانشگاهی 52 215 منطق سوال خوب است
آبی شیمی پیش دانشگاهی 52 216 منطق سوال خوب است
آبی شیمی پیش دانشگاهی 52 217 منطق سوال خوب است
آبی شیمی پیش دانشگاهی 54 230 منطق سوال خوب است
آبی شیمی پیش دانشگاهی 54 232 منطق سوال خوب است

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
امیرمحمد واحدی
19.33
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
عباس خندان مقدم
19
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد مقسومی
19
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حسین یوسف پور
18.72
5 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
محمدامین براتی فریمانی
18.69
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد خالداری ابورواری
18.32
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علیرضا افقهی
18.3
5 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
الیاس افتخاری
18.3
10 آزمون (1غیبت )
امسال
احسان هلال فریمان
18.27
4 آزمون (1غیبت )
امسال
سعید درویش نیا
18.2
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمدرضا توکلو
18.12
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی اکبری مقدم
18.08
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سجاد اختیاری
18
4 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
علیرضا دهگان
18
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
حجت فتاح زاده قنبرآبادی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حجت نبی زاده
18
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمدمهدی ناری
18
2 سال
رضا براتی رخنه
18
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آرش داریوش نیا
18
3 آزمون (2غیبت )
امسال
محمد گله دار
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مجید کاری مقدم فریمانی
18
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید سعید سید احمدی کلاته
18
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امید رحمانی
18
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سجاد قدیری مکاری
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
علیرضا تجلی خواه
5 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
امیر حسام دست افکن
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رضا افقهی
5 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
رضا پاسبان موسی آباد
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
سجاد جاودانی 3 سال
سیدروح اله موسوی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سجاد گنجی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد زیبایی فریمانی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی ناری
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حامد مالدار کاریزی
3 آزمون (1غیبت )
امسال
علی اکبر عاشوری
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
فرحان اصنامی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عارف نیازمند
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد خزاعی
3 آزمون (2غیبت )
امسال
علیرضا نمکی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین مشکوری سعداباد
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین نیازمند
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هادی تموک
11 آزمون (1غیبت )
4 سال
یونس نظریان
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ابوالفضل مشهدی همت آبادی
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ابوالفضل صادقی
2 آزمون (2غیبت )
امسال
مصطفی یزدانی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال