نگار محمدی - پشتیبان

نگار محمدی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

نگار محمدی - پشتیبان از رودهن

تعداد دانش آموزان 40 نفر، در گروه تجربى نظام قديم , دهم تجربي , يازدهم رياضي , تجربى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی 114 698 تمرین آزمون های گذشته کانون _ کانون 91
آبی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی 116 715 سوال مهم کنکوری _سراسری تجربی 97
آبی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی 119 733 تسلط بر کتاب درسی مکمل و مشابه مثال 3_2
آبی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی 120 746 تعیین تندی و سرعت متوسط در حرکت هماهنگ ساده
آبی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی 122 753 بدست آوردن شتاب و نیرو در حرکت هماهنگ ساده
آبی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی 125 763 سوال مهم کنکوری سراسری تجربی 97
آبی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی 126 775 بدست آوردن رابطه بین انرژی مکانیکی و انرژی جنبشی
آبی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی 130 793 عوامل موثر بر دوره ی آونگ
آبی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی 134 813 مفهوم موج و تندی انتشار آن در نحیط
آبی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی 136 826 توجه به نمودار های کتاب درسی تمرین های 14 و 16

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
تینا غفرانی
20
امسال
فاطمه علیپور
19.98
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
سارینا سگلی
19.86
5 آزمون (1غیبت )
امسال
سونیا فیاض فر
19.81
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فائزه محمدی فیروز جائی
19.8
14 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
هانیه بنجخی
19.8
14 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
کیانا رضایی انزابی
19.66
14 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
هانیه اذرکردار
19.5
14 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه نصیری
19.5
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدیس واحدی نوری
19.46
13 آزمون (1غیبت )
3 سال
فاطمه سادات امیدی
19.46
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
صبا مظفری
19.4
5 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه حسینی
19.36
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا محمدی منفرد
19.3
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرضیه محمودان
19.25
9 آزمون (1غیبت )
7 سال
بنفشه مرادیان گلام بحری
19.2
2 سال
آذین ابراهیمیان کرده ده
19.18
12 آزمون (2غیبت )
امسال
معصومه مینقی
19
6 آزمون (1غیبت )
3 سال
ثنا کولیوند
19
6 آزمون (1غیبت )
امسال
آناهیتا مرادپور
18.7
5 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه وظیفه شناس
18.68
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه بیگی پور
18.66
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا نبی زاده
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یلدا ملکشاهی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مائده سوری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ریحانه شیر محمدی
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شقایق طیبی
6 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا سعیدی
13 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیمیا رمضانی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه جوست
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آتنا اعلائی خانقاه
3 آزمون (1غیبت )
امسال
شقایق رضا زاده
13 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه امینی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا افشار پور 3 سال
سیده زهرا هاشمی
14 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا شایسته پور
11 آزمون (2غیبت )
2 سال
ملیکا دبیری گلچین
14 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا پنجه بند
13 آزمون (1غیبت )
امسال
زینب محمدی
14 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا خالدیان
6 آزمون (1غیبت )
امسال
دستگاه حرکتی از زیست 2 يازدهم
يازدهم تجربي     دبیر : سمیه غلامی