زهرا محمدی - پشتیبان

زهرا محمدی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

زهرا محمدی - پشتیبان از دماوند

تعداد دانش آموزان 11 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , رياضى نظام جديد , يازدهم تجربي , يازدهم رياضي

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
زهرا فرج عبدالهی
19.8
6 آزمون (2غیبت )
5 سال
فاضله ایرانشاهی
19.61
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نجمه نصیری
19
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهراوه خمیده
18.36
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زینب اکبراشرفی
18
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
طاهره فیضی
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
نیلوفر کاشانی
3 آزمون (2غیبت )
2 سال
آیدا خدابخشی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه نوروزقزوینی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ساناز محرابی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زینب شیخ لوئی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال