نیلوفر کریمیان - پشتیبان

نیلوفر کریمیان - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

نیلوفر کریمیان - پشتیبان از شهرجدید هشتگرد

تعداد دانش آموزان 18 نفر، در گروه نهم , هفتم , ششم دبستان , هشتم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
سه سطحی ریاضی ششم 9 1 تاکید بر بخش پذیری ها
سه سطحی ریاضی ششم 11 9 تکرار و تمرین تقسیم
سه سطحی ریاضی ششم 13 22 تاکید بر اهمیت ارزش مکانی
سه سطحی ریاضی ششم 10 49 اهمیت کسرها
سه سطحی ریاضی ششم 59 60 اهمیت حل مساله
سه سطحی ریاضی ششم 22 62 اهمیت مساله
سه سطحی ریاضی ششم 23 64 افزایش هوش تحلیلی در مساله
سه سطحی ریاضی ششم 25 72 افزایش تحلیل جهت حل سوال
سه سطحی ریاضی ششم 25 76 افزایش دقت و حوصله
سه سطحی ریاضی ششم 27 86 افزایش دقت

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
معصومه شعبانی ورکی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
آیلین نخبه زعیم
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم صادقی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پارمیس سیف انزان
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ملینا محمدی
20
امسال
زینب حمزه عیل طهرانی
19.93
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
تینا رضازاده
19.9
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا افشار
19
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه باحقیقت
6 آزمون (1غیبت )
2 سال
آرمان احدی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرعلی نژادرنجبر
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی ترکاشوند
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رمیصا رسولی تبار
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی باقری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدجواد دولجینی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شاهین ابراهیمی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
میلاد پیری گله دار
4 آزمون (1غیبت )
2 سال