ندا کریمیان - پشتیبان

ندا کریمیان - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

ندا کریمیان - پشتیبان از شهرجدید هشتگرد

کارشناسي ارشد ریاضی محض هندسه صنعتی امیر کبیر
تعداد دانش آموزان 53 نفر، در گروه يازدهم تجربي , تجربى نظام جديد , تجربى نظام قديم , رياضى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
تابستان دوازدهم تجربی 35 142 سوال مهم وپرکاریردی است
تابستان دوازدهم تجربی 35 145 سوال ترکیبی است .نیاز به بلد بودن اتحاد دارد
تابستان دوازدهم تجربی 35 148 سوال چالش برانگیزی است
تابستان دوازدهم تجربی 36 152 سوال پرتکراری است
تابستان دوازدهم تجربی 36 157 نیاز به دقت و تسلط دارد
تابستان دوازدهم تجربی 36 160 سوال نکته دار است
تابستان دوازدهم تجربی 37 162 رسم تابع بسیار در حل مسائل کمک کننده است
تابستان دوازدهم تجربی 37 167 سوال پرتکراری است
تابستان دوازدهم تجربی 37 170 سوالی است مفهومی
تابستان دوازدهم تجربی 37 169 سوال پرتکرار و مفهومی است

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
پرنیان ستایش فر
20
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه ایزدیار
20
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ثنا رشیدی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا علیزاده
19.96
8 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
آرتمیس تقی لو
19.85
3 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
کیمیا کیومرثی اجیرلو
19.82
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آیناز زینعلی
19.75
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم ارمندپور
19.7
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یگانه عراقی
19.66
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ریحانه شکوهی
19.5
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ستایش گلستان جو
19.5
3 آزمون (1غیبت )
امسال
ساحل انوشه
19.5
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شمینه جلیلی
19.34
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فریماه رهنما رودپشتی
19.33
امسال
پریا صدیق
19.33
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا بهاری
19.25
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرمیتا صفای باقری
19.24
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
فاطمه توده روستا
19.21
امسال
فاطمه یوسفی
19.2
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهرناز مرادی کل بندی
19.13
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدیه رحمانی اصل
19.12
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهسا صبح خیز
19.1
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدیه فاطمی پور
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرشته دهقان
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرضیه مفاخری
18.92
6 سال
فائزه نجابت قمصری
18.86
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معصومه دهقان ریحانی
18.8
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین حسینی زنجانی نژاد
18.76
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پرنیان میرزایی
18.69
8 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه نخبه زارع
18.59
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سمیرا نصیری آسایش
18.5
2 سال
یگانه حسن آذر
18.5
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مطهره مرادخانی
18.26
امسال
آتنا باقری
18.25
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شروین سعیدپور
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه اعظم
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
هستی متکا اسمعیلی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا نقی لو
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا نعمتی روشن
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه میرزائی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا ارمندپور
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا رستگار مقدم
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده روناک یادگاری تپه گله
7 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
پریناز خدابنده
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا احدی دولت سرا
2 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهسا محمدی اینانلو
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
پریماه شفائی
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه رشیدی
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه معدنی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگار بهمنی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
صبا حق وردی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الكتريسيته ساكن(قسمت پنجم) از فیزیک 2 يازدهم رياضي
يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی