آناهیتا مراقی - پشتیبان

آناهیتا مراقی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

آناهیتا مراقی - پشتیبان از شهرجدید هشتگرد

تعداد دانش آموزان 28 نفر، در گروه يازدهم تجربي , نهم , هفتم , دهم تجربي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 145 581 تشخیص بیشترین تعداد کنایه نیاز به سرعت و تمرین زیاد دارد بنابراین دانش آموز باید سئوالات زیادی را کار کرده باشد
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 148 600 سئوال ترکیبی از چند ارایه هست
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 150 601 سئوال ترکیبی از ارلیه های موازنه واج آرایی و مجاز پر اهمیت است
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 152 615 سئوال ترکیبی، (تشبیه و جناس) پرتکرار و تست خیز است
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 153 627 کدام کمانک ارایه اشتباه دارد تشخیص این امر توجه و تمرین زیاد میخواهد و سئوال ترکیبی و پرتکرار است
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 160 669 بیت مردف مهم و ضریب خطا زیاد است پس باید دانش آموز بیت های زیادی کار کند
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 160 673 تقطیع هجایی ضریب خطا زیادی دارد باید با تمرین زیاد به طور سماعی تسلط پیدا کرد
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 160 675 تشخیص انواع سجع مهم و تست خیز است
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 163 689 تشخیص ارکان عروضی مهم و ضروری است و تفاوت این ارکان با هم دیگر مهم و کاربردی است
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 163 692 خوشه های هجایی و نام وزن راحت اما مقدمه یادگیری برای ارکان عروضی است

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
معصومه شعبانی ورکی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
پرنیان ستایش فر
20
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه ایزدیار
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ثنا رشیدی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیلین نخبه زعیم
20
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم صادقی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پارمیس سیف انزان
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ملینا محمدی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الهه آریامنش
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب حمزه عیل طهرانی
19.93
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
تینا رضازاده
19.9
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرتمیس تقی لو
19.85
5 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
یگانه عراقی
19.66
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ستایش گلستان جو
19.5
5 آزمون (1غیبت )
امسال
فریماه رهنما رودپشتی
19.33
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پریا صدیق
19.33
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا بهاری
19.25
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه توده روستا
19.21
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه یوسفی
19.2
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا افشار
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدیه فاطمی پور
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرضیه مفاخری
18.92
3 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
آتنا باقری
18.25
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه میرزائی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه معدنی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگار بهمنی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه باحقیقت
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
رمیصا رسولی تبار
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال