طیبه پاکزاد - پشتیبان

طیبه پاکزاد - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

طیبه پاکزاد - پشتیبان از لاهیجان

تعداد دانش آموزان 51 نفر، در گروه دهم تجربي , دهم رياضى

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
كتاب كار مطالعات اجتماعی هشتم 14 14 تمرین
كتاب كار مطالعات اجتماعی هشتم 14 15 تمرین
كتاب كار مطالعات اجتماعی هشتم 14 16 تمرین
كتاب كار مطالعات اجتماعی هشتم 14 17 تمرین
كتاب كار مطالعات اجتماعی هشتم 14 18 تمرین
كتاب كار مطالعات اجتماعی هشتم 17 12 تمرین
كتاب كار مطالعات اجتماعی هشتم 17 13 تمرین
كتاب كار مطالعات اجتماعی هشتم 17 14 تمرین
كتاب كار مطالعات اجتماعی هشتم 17 15 تمرین
كتاب كار مطالعات اجتماعی هشتم 17 16 تمرین

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
پارسا ناصرپیرسرائی
20
11 آزمون (1غیبت )
5 سال
امیرمحمد قربانی
20
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
میلاد نیک سیرت سوستانی
20
2 سال
سعید بابائی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدی بردبار
20
امسال
رضا ایوبی جلیسه
20
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کسری ابراهیم جانی کنف گورابی
20
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی افتاده بالانی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا مشائی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرتین ربیعی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهرزاد خصالی لنگرودی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدجواد امیری میکال
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سجاد رستم زاده لفمجانی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدامیررضا اصل مند
20
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مهیار محمدنیای پنچاه
20
امسال
عرفان برنجکار صحن سرائی
19.95
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پارسا صابر
19.93
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیما امیدی لشکریانی
19.89
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدی علی محمدی
19.88
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا پورنصیری
19.86
2 سال
آرتمن جلالی
19.86
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرمین مرادی
19.86
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
بابک ایمانی عشقی
19.83
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرشیا براری بیجارپس
19.81
امسال
بردیا تقی پور
19.81
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سامان ولی پور
19.76
4 آزمون (1غیبت )
5 سال
ابوالفضل محمدپور شادهسری
19.7
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آریا آرمیون
19.68
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی اشرفی پور
19.67
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی حسن پور سیگارودی
19.64
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فربد تقوای نخجیری
19.6
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدجواد حسین نژاد اکبرآباد
19.57
12 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
احسان پورقاسمی
19.5
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدجواد پوربابا
19.43
4 آزمون (1غیبت )
امسال
امیررضا رحیم خواه
19.43
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ماهان جمالی سیاهکل محله
19.42
3 آزمون (2غیبت )
6 سال
صادق یوسفی شادهسری
19.37
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین محبی نژاد
19.34
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عزیزالله باباپور نوروزمحله
19
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
علیرضا صدرممتاز
19
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی عباسیان آبی بگلو
19
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی کرامتی نیا
19
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدمهران زارع زاده
18.6
امسال
امیرحسین نیری فلاح
18.5
4 آزمون (1غیبت )
امسال
علی اسمعیلی سوخته کوهی
18
4 آزمون (1غیبت )
امسال
سیدمرتضی حسینی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدسهند میرلاحشری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نوید ابراهیمی
5 آزمون (1غیبت )
5 سال
کوشا گلشنی گلباغی
5 آزمون (2غیبت )
4 سال
امیرحسین دانشور 3 سال
پارسا پردل خوشحال
5 آزمون (1غیبت )
2 سال