نوروز 96

نمونه سوال امتحانی


درس علوم

نمونه سوال نیم سال اول

نمونه سوال نیم سال دوم

سوال ارسالی دبیران

گراف ها و کاربردهای آن از گسسته
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : حسین تباره