نوروز 96

نمونه سوال امتحانی


درس زبان انگلیسی

پیشامد و احتمال هم شانس از جبر و احتمال
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : عباس اسدی