نمونه سوال های امتحانی
تعداد بازدید :

نمونه سوال های امتحانی مقطع: چهارم دبستان

بخوانیم و بنویسیم

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوالات امتحانی درس بخوانیم وبنویسیم - ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس بخوانیم وبنویسیم - ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس بخوانیم وبنویسیم - ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس بخوانیم وبنویسیم - ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس بخوانیم وبنویسیم - ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس بخوانیم وبنویسیم - ویژه ی خرداد ماه

نمونه سوالات امتحانی درس بخوانیم وبنویسیم - ویژه ی دی ماه

نمونه سوالات امتحانی درس بخوانیم وبنویسیم - ویژه ی دی ماه

پیام های آسمانی

نمونه سوال های امتحانی

سوال امتحان قرآن چهارم دبستان قائم آل محمدعشایری سیرجان-دی93

تاریخ

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوال امتحانی درس تاریخ و مدنی-ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس تاریخ و مدنی-ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس تاریخ و مدنی-ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس تاریخ و مدنی-ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس تاریخ و مدنی-ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس تاریخ و مدنی-ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس تاریخ و مدنی-ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس تاریخ و مدنی-ویژه ی دی ماه

جغرافیا

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوال امتحانی درس جغرافیا-ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس جغرافیا-ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس جغرافیا-ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس جغرافیا-ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس جغرافیا-ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس جغرافيا+ پاسخ

ریاضی

نمونه سوال های امتحانی

سوال امتحان ریاضی دبستان حضرت معصومه (س) فاریاب دی ماه 93

سوال امتحانی نهایی ریاضی چهارم دبستان-کاشمر-دی ماه 93

نمونه سوال امتحانی نیم سال اول ریاضی چهارم دبستان - مدارس سرای دانش

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی-ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی-ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی-ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی-ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی-ویژه ی خرداد ماه

سوال ارسالی دبیران

امتحان راض مدرسه ابراهم فخار اراگ-93

علوم

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوال امتحانی نیم سال اول علوم چهارم دبستان - مدارس سرای دانش

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی خرداد ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

سوال ارسالی دبیران

علوم چهارم دبستان قائم ال محمدعشایری سیرجان-دی93

فارسی

نمونه سوال های امتحانی

امتحان فارسی 4 دبستان سهید قیطاسی-دیماه 93

امتحان درس فارسی دی ماه

نمونه سوال امتحانی نیم سال اول فارسی چهارم دبستان - مدارس سرای دانش

مدنی

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوال امتحانی درس مدنی- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس مدني +پاسخ

مطالعات اجتماعی

سوال ارسالی دبیران

مطالعات اجتماعی4دبستان قائم آل محمد-دی ماه 93

هدیه های آسمان

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوال امتحانی درس هدیه های آسمانی- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس هدیه های آسمانی- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس هديه‌هاي آسمان + پاسخ

سوال ارسالی دبیران

امتحان هده اسمان اراگ - 93

    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید