نوروز 96

نمونه سوال امتحانی


درس ریاضی

نمونه سوال نیم سال اول

نمونه سوال نیم سال دوم

سوال ارسالی دبیران

پیشامد و احتمال هم شانس از جبر و احتمال
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : عباس اسدی