نمونه سوال های امتحانی
تعداد بازدید :

نمونه سوال های امتحانی مقطع: ششم دبستان

بخوانیم و بنویسیم

نمونه سوال های امتحانی

سوال امتحانی املا ششم دبستان-شهررضا بهمن 93

سوال ارسالی دبیران

امتحان فارسی بنویسیم ششم نوبت اول - مدرسه شهید نازبردی گرکز آق قلا - دی ماه 93

آزمون فارسی دی ماه کرج E

ریاضی

نمونه سوال های امتحانی

سوال امتحان ریاضی ششم -مهاباد دی ماه 93

سوال امتحان ریاضی ششم ابتدایی شاهد پسران آمل دی ماه 93

سوال امتحان ریاضی ششم مدرسه شهید نازبردی گرکز آق قلا-دی ماه 93

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی-ویژه خردادماه

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی - ویژه خردادماه

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی - ویژه دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی - ویژه دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی - ویژه دی ماه

سوال ارسالی دبیران

امتحان ریاضی ششم فصل 3 و 4 مدرسه قلم 2 کرج – دی ماه 93

امتحان ریاضی دبستان خیرآباداردستان-دی ماه 93

امتحان ریاضی ششم فصل 1 و 2 - مدرسه شهید نازبردی گرکز آق قلا - آذر 93

آزمون توصیفی ریاضی ششم دی ماه کرج

ریاضی ششم دبستان قائم آل محمد عشایری سیرجان-خرداد92

امتحان ریاضی ششم مدرسه نرجس شاهرود دیماه91

علوم

نمونه سوال های امتحانی

سوال امتحانی علوم قلم 2 کرج Eششم دی ماه 93

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم - ویژه دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

سوال ارسالی دبیران

آزمون عملکردی علوم ششم - دی ماه 93

امتحان علوم ششم نوبت اول - مدرسه شهید نازبردی گرکز آق قلا - دی ماه 93

امتحان علوم مدرسه بعثت اندیمشک-دی ماه 93

آزمون علوم ششم نیرو کرج E

امتحان علوم ششم دبستان

علوم تجربی6دبستان قائم آل محمد سیرجان-خرداد92

فارسی

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

سوال ارسالی دبیران

امتحان فارسی و نگارش ششم مدرسه قلم 2 کرج – دی ماه 93

امتحان مهارت های نوشتاری ششم -زاگرس-روانسر

مطالعات اجتماعی

نمونه سوال های امتحانی

سوال امتحان مطالعات اجتماعی ششم مدرسه شهید سیلانی دی 93

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

سوال ارسالی دبیران

امتحان اجتماعی ششم نوبت اول - مدرسه شهید نازبردی گرکز آق قلا - دی ماه 93

امتحان مطالعات اجتماعی 6 دبستان ابوذر روانسر- دی ماه

امتحان مطالعات ششم مدرسه نرجس شاهرود دی 91

هدیه های آسمان

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوال امتحانی درس هدیه های آسمان–خرداد 92

نمونه سؤال امتحانی درس هديه‌هاي آسمان + پاسخ

ادبیات

نمونه سوال های امتحانی

سوال امتحان املای فارسی ششم دبستان شهید گوهری مهران دی ماه 93

سوال ارسالی دبیران

امتحان نگارش ششم مدرسه نرجس شاهرود دی91

    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید