کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
نمونه سوال های امتحانی
تعداد بازدید :

نمونه سوال های امتحانی مقطع: ششم دبستان

ریاضی

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی-ویژه خردادماه

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی - ویژه خردادماه

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی - ویژه دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی - ویژه دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی - ویژه دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی - ویژه بهمن ماه

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی - ویژه دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی - ویژه دی ماه

سوال ارسالی دبیران

امتحان ریاضی ششم فصل 3 و 4 مدرسه قلم 2 کرج – دی ماه 93

امتحان ریاضی دبستان خیرآباداردستان-دی ماه 93

امتحان ریاضی ششم فصل 1 و 2 - مدرسه شهید نازبردی گرکز آق قلا - آذر 93

آزمون توصیفی ریاضی ششم دی ماه کرج

ریاضی ششم دبستان قائم آل محمد عشایری سیرجان-خرداد92

امتحان ریاضی ششم مدرسه نرجس شاهرود دیماه91

علوم

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم - ویژه دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس علوم- ویژه ی دی ماه

سوال ارسالی دبیران

آزمون عملکردی علوم ششم - دی ماه 93

امتحان علوم مدرسه بعثت اندیمشک-دی ماه 93

امتحان علوم ششم دبستان

علوم تجربی6دبستان قائم آل محمد سیرجان-خرداد92

امتحان علوم ششم مدرسه نرجس شاهرود دی 91

فارسی

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس فارسی -ویژه ی دی ماه

سوال ارسالی دبیران

امتحان فارسی و نگارش ششم مدرسه قلم 2 کرج – دی ماه 93

امتحان مهارت های نوشتاری ششم -زاگرس-روانسر

مطالعات اجتماعی

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

نمونه سوال امتحانی درس مطالعات اجتماعی -ویژه ی دی ماه

سوال ارسالی دبیران

امتحان مطالعات اجتماعی 6 دبستان ابوذر روانسر- دی ماه

امتحان مطالعات ششم مدرسه نرجس شاهرود دی 91

هدیه های آسمان

نمونه سوال های امتحانی

نمونه سوال امتحانی درس هدیه های آسمان–خرداد 92

نمونه سؤال امتحانی درس هديه‌هاي آسمان + پاسخ

ادبیات

سوال ارسالی دبیران

امتحان نگارش ششم مدرسه نرجس شاهرود دی91

    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید