نمونه سوال امتحانی

محاسبه معدل کتبی نهایی دانش آموزان سوم دبیرستان

درس تاریخ ایران و جهان

نمونه سوال نیم سال اول