تخمین رتبه کنکور سراسری سال ها 84 تا 93

برای مشاهده ی پیش بینی رتبه خود بر اساس کنکورهای سال های قبل ، درصد های هر درس را پس از محاسبه وارد کنید
توجه داشته باشید که تخمین رتبه بدون در نظر گرفتن تاثیر معدل محاسبه می شود . میزان تأثیر سوابق تحصیلی، در کنکور 94
توجه : برای محاسبه رتبه کل در منطقه در گروه تجربی برای درس زمین شناسی ، میانگین پاسخ دهی دانش آموزان در هر کنکور را در نظر گرفته ایم .
برای مشاهده ی رشته های مورد نظر خود که درس زمین شناسی در آن ضریب دارد ، به قسمت کارنامه های کنکور مراجعه کنید.

ابتدا گروه آزمایشی را انتخاب کنید

    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید