بهترین قبولی های گروه هنر در رشته تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي

4 نفر قبولی های تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
از چهارم دبيرستان
4 نفر
هنر - تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي
تلویزیون و هنرهای دیجیتالی - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

عاطفى حنانه

از رشت

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

خدائى سعيده

از اردكان

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

صالحى سده لاله

از اردكان

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

حاجى ده آبادى محيا

از اردكان

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه