بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته حسابداري

4 نفر قبولی های حسابداري دانشگاه تهران
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
1 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
انسانی - حسابداري
دانشگاه تهران ( 4 )دانشگاه صنعت نفت ( 8 )دانشگاه شهيد بهشتي - تهران ( 3 )دانشگاه علامه طباطبايي - تهران ( 10 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 6 )دانشگاه خوارزمي تهران ( 13 )دانشگاه يزد ( 11 )دانشگاه اصفهان ( 17 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 12 )دانشگاه شيراز ( 12 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 8 )دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) ( 7 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 9 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 11 )دانشگاه قم ( 15 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 7 )دانشگاه سمنان ( 7 )دانشگاه اروميه ( 13 )دانشگاه گيلان - رشت ( 12 )دانشگاه گنبد ( 5 )دانشگاه صنعتي شاهرود ( 17 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 13 )دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) ( 19 )دانشگاه بزگمهر قاينات ( 15 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس ( 11 )دانشگاه ايلام ( 5 )دانشگاه يزد - مهريز ( 5 )دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) ( 12 )دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان ( 10 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 7 )دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) ( 6 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 18 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) ( 8 )دانشگاه بجنورد ( 20 )دانشگاه خليج فارس - بوشهر ( 5 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 15 )دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) ( 1 )دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) ( 5 )دانشگاه ولايت - ايرانشهر ( 6 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) ( 15 )مجتمع آموزش عالي سراوان ( 5 )
حسابداری - دانشگاه تهران

كهن فاطمه

از تهران

3 سال از دوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه

والايى مرضيه

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

جورابلو محمدرضا

از گرمسار

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

خانزادى عليرضا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه