بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته مديريت

16 نفر قبولی های مديريت بازرگاني دانشگاه تهران
9 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
1 نفر
از دوم دبيرستان
2 نفر
از سوم دبيرستان
6 نفر
از چهارم دبيرستان
7 نفر
انسانی - مديريت
دانشگاه تهران ( 16 )دانشگاه شهيد بهشتي - تهران ( 23 )دانشگاه علامه طباطبايي - تهران ( 14 )دانشگاه خوارزمي تهران ( 23 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 9 )دانشگاه شاهد - تهران ( 7 )دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) ( 9 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 19 )دانشگاه اصفهان ( 20 )دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو) ( 3 )دانشگاه يزد ( 19 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 5 )دانشگاه كاشان ( 9 )دانشگاه شيراز ( 6 )دانشگاه قم ( 18 )دانشگاه آيت اله حايري - ميبد ( 9 )دانشگاه اردکان ( 4 )دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) ( 7 )دانشگاه زنجان ( 10 )دانشگاه اروميه ( 19 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 36 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 8 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 11 )دانشگاه گيلان - رشت ( 32 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 3 )دانشگاه سمنان ( 20 )دانشگاه بجنورد ( 9 )دانشگاه يزد - مهريز ( 6 )دانشگاه خليج فارس - بوشهر ( 6 )دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان ( 12 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 5 )دانشگاه صنعتي شاهرود ( 8 )دانشگاه ايلام ( 4 )دانشگاه گلستان - گرگان ( 6 )دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) ( 9 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس ( 22 )مجتمع آموزش عالي گناباد ( 14 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 9 )دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) ( 18 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) ( 12 )مرکز آموزش عالي لامرد ( 6 )دانشگاه لرستان - خرم آباد ( 13 )دانشگاه ولايت - ايرانشهر ( 10 )دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر) ( 10 )دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ( 3 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) ( 11 )دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) ( 2 )
مدیریت بازرگانی - دانشگاه تهران

اسلامى اميرحسين

از هشتگرد

5 سال از سوم راهنمايي / 79 آزمون

روزانه

خيرخواه مهسا

از كرج

3 سال از دوم دبيرستان / 55 آزمون

روزانه

كورانى اميرحسين

از زنجان

3 سال از دوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه

مرادى ساناز

از شهر قدس

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه

اسفند يارى كلائى فاطمه

از نكا

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

ردائى مينا

از يزد

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه

مسافر مرتضى

از كرج

2 سال از سوم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

امينى سجاد

از كرج

2 سال از سوم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه

محمدى مجيد

از ابهر

2 سال از سوم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

مرادى سرور مرضيه

از رزن

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

مولايى ياسمن

از كبودرآهنگ

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

صلاحى اقدم فائزه

از تبريز

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

افيونى زاده اصفهانى محمدحسين

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

عقيلى هستى

از ساري

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

ابراهيميان على

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه

حافظى حديث

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه