بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته روزنامه نگاري

4 نفر قبولی های روزنامه نگاري دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
از چهارم دبيرستان
4 نفر
انسانی - روزنامه نگاري
روزنامه نگاری - دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

سكندرى حسين

از سربيشه

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

عليايى حميدرضا

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

سيد آقائى احمدى سيده زهرا

از بابل - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

نوبت دوم

بابائى كلاريجانى على

از قائم شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه