بهترین قبولی های گروه انسانی در رشته زبان و ادبيات عربي

9 نفر قبولی های زبان و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
7 نفر
انسانی - زبان و ادبيات عربي
دانشگاه اصفهان ( 9 )دانشگاه شهيد بهشتي - تهران ( 5 )دانشگاه تهران ( 17 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 7 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 7 )دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) ( 7 )دانشگاه شيراز ( 6 )دانشگاه علامه طباطبايي - تهران ( 14 )دانشگاه كاشان ( 4 )دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) ( 3 )دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز ( 6 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 11 )دانشگاه يزد ( 8 )دانشگاه لرستان - خرم آباد ( 1 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 9 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 9 )دانشگاه گيلان - رشت ( 11 )دانشگاه قم ( 13 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 15 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 6 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 1 )دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان ( 10 )دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار ( 4 )دانشگاه سمنان ( 13 )دانشگاه خليج فارس - بوشهر ( 7 )دانشگاه اراک ( 4 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 6 )دانشگاه ايلام ( 4 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 9 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 3 )دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) ( 3 )دانشگاه ولايت - ايرانشهر ( 3 )
زبان و ادبیات عربی - دانشگاه اصفهان

امين الرعايا

از اصفهان

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه

بنى طالبى

از نجف آباد

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

ماهرانى

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

عسگرى

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

قيصريه هاى نجف آبادى

از نجف آباد

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

حسومى

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

داورى دولت ابادى

از دولت آباد

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

تاجيكيان

از شهرضا

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

عبدالهى جولرستانى

از فلاورجان

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه