بهترین قبولی های گروه تجربی در رشته شيمي

14 نفر قبولی های شيمي دانشگاه صنعتي شريف - تهران
5 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
3 نفر
از سوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
9 نفر
تجربی - شيمي
دانشگاه صنعتي شريف - تهران ( 14 )دانشگاه شهيد بهشتي - تهران ( 21 )دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران ( 10 )دانشگاه تهران ( 19 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 13 )دانشگاه شيراز ( 19 )دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) ( 18 )دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران ( 11 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 25 )دانشگاه تبريز ( 36 )دانشگاه اصفهان ( 23 )دانشگاه صنعتي اصفهان ( 11 )دانشگاه قم ( 16 )دانشگاه كاشان ( 19 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 7 )دانشگاه گيلان - رشت ( 27 )دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز ( 28 )دانشگاه يزد ( 29 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 39 )دانشگاه صنعتي اروميه ( 12 )دانشگاه ياسوج ( 21 )دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول ( 14 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 31 )دانشگاه گلستان - گرگان ( 11 )دانشگاه اراک ( 24 )دانشگاه زنجان ( 26 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 10 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 25 )دانشگاه سمنان ( 25 )دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان ( 12 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 31 )دانشگاه مراغه ( 25 )دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران) ( 18 )دانشگاه ايلام ( 13 )مجتمع آموزش عالي گناباد ( 10 )دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار ( 22 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس ( 17 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 44 )دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان ( 15 )دانشگاه اروميه ( 32 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 18 )دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان ( 11 )دانشگاه خليج فارس - بوشهر ( 8 )دانشگاه جيرفت ( 6 )دانشگاه ملاير ( 9 )مرکز آموزش عالي استهبان ( 7 )دانشگاه لرستان - خرم آباد ( 27 )دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد ( 16 )دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) ( 11 )دانشگاه بيرجند ( 17 )دانشگاه دامغان ( 30 )دانشگاه صنعتي شاهرود ( 20 )دانشگاه زابل ( 7 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 10 )مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) ( 8 )دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام ( 4 )
شیمی - دانشگاه صنعتی شریف - تهران

ملكوتى شاد

از كاشان - شبانه

3 سال از دوم دبيرستان / 46 آزمون

نوبت دوم کاربردي

يامى سجاد

از مشهد

3 سال از دوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

پوررضايى

از تهران

3 سال از دوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه

صمدى

از فرديس - شبانه

2 سال از سوم دبيرستان / 27 آزمون

نوبت دوم کاربردي

ناظريان

از فرديس - شبانه

2 سال از سوم دبيرستان / 21 آزمون

نوبت دوم کاربردي

نقوى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

مولائى راد

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

ورمزيار

از كرج - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

نوبت دوم کاربردي

محمدى

از كرج - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

نوبت دوم کاربردي

ميرزائى

از ورامين

1 سال از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

مشكانى

از شهر قدس

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

رشيدى

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

فتح آبادى

از نيشابور

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه

ايزدوست

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه