بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي برق

72 نفر قبولی های مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف - تهران
56 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
13 نفر
از اول دبيرستان
4 نفر
از دوم دبيرستان
11 نفر
از سوم دبيرستان
28 نفر
از چهارم دبيرستان
16 نفر
ریاضی - مهندسي برق
دانشگاه صنعتي شريف - تهران ( 72 )دانشگاه تهران ( 47 )دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران ( 50 )دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران ( 55 )دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران ( 47 )دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) ( 36 )دانشگاه صنعتي اصفهان ( 74 )دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران ( 51 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 9 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 41 )دانشگاه شيراز ( 61 )دانشگاه اصفهان ( 21 )دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ( 9 )دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل اهواز) ( 17 )دانشگاه شاهد - تهران ( 16 )دانشگاه صنعتي شيراز ( 26 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 42 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 23 )دانشگاه يزد ( 54 )دانشگاه تبريز ( 72 )دانشگاه گيلان - رشت ( 37 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 22 )دانشگاه اراک ( 14 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 58 )دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان ( 6 )دانشگاه كاشان ( 27 )دانشگاه ايلام ( 1 )دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ( 67 )دانشگاه صنعتي قم ( 21 )دانشگاه صنعتي سهند - تبريز ( 40 )دانشگاه قم ( 22 )دانشگاه شهرکرد ( 18 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 20 )دانشگاه صنعتي شاهرود ( 39 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 20 )دانشگاه گلستان - گرگان ( 12 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 16 )دانشگاه زنجان ( 40 )دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان ( 16 )دانشگاه صنعتي همدان ( 33 )دانشگاه اروميه ( 23 )دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز ( 17 )دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول ( 35 )دانشگاه خليج فارس - بوشهر ( 16 )دانشگاه سمنان ( 38 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 15 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس ( 25 )مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا ( 16 )دانشگاه ياسوج ( 13 )دانشگاه صنعتي اراك ( 23 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 38 )دانشگاه صنعتي اروميه ( 14 )دانشگاه اردکان ( 8 )دانشکده فني و مهندسي گلپايگان ( 18 )دانشگاه لرستان - خرم آباد ( 12 )دانشگاه ولايت - ايرانشهر ( 2 )دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) ( 7 )دانشگاه صنعتي كرمانشاه ( 21 )دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان ( 17 )دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر ( 32 )دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل ( 20 )دانشگاه صنعتي سيرجان ( 40 )مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا ( 10 )دانشگاه جهرم ( 9 )دانشگاه تفرش ( 28 )دانشگاه سلمان فارسي - كازرون ( 7 )دانشگاه جيرفت ( 8 )دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار ( 27 )دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد ( 12 )دانشگاه بناب ( 19 )دانشگاه گنبد ( 5 )دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد ( 13 )مرکز آموزش عالي اقليد ( 7 )دانشگاه بيرجند ( 46 )دانشگاه نيشابور ( 9 )دانشگاه ملاير ( 22 )دانشگاه دامغان ( 24 )دانشگاه فسا ( 8 )دانشگاه تربت حيدريه ( 12 )مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين ( 8 )دانشگاه زابل ( 4 )دانشگاه بجنورد ( 27 )مرکز آموزش عالي لار ( 10 )دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) ( 9 )دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان ( 16 )مركز اموزش عالي فيروزاباد ( 5 )مجتمع آموزش عالي گناباد ( 3 )مجتمع آموزش عالي سراوان ( 4 )دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ( 6 )دانشگاه شيراز ( 11 )
مهندسی برق - دانشگاه صنعتی شریف - تهران

تيمورى آيلا

از تبريز

9 سال از چهارم دبستان / 145 آزمون

روزانه

رستمى اميرحسين

از زنجان

8 سال از پنجم دبستان / 144 آزمون

روزانه

مصباحى گلناز

از شيراز

8 سال از پنجم دبستان / 135 آزمون

روزانه

احمدى اميرى ندا

از تهران

7 سال از اول راهنمايي / 137 آزمون

روزانه

ياورزاده حسين

از اروميه

7 سال از اول راهنمايي / 127 آزمون

روزانه

اسلامى مهسا

از تبريز

7 سال از اول راهنمايي / 117 آزمون

روزانه

مطهرى نيا محمدامين

از يزد

7 سال از اول راهنمايي / 92 آزمون

روزانه

صادقى محمدعرفان

از ساوه

7 سال از اول راهنمايي / 80 آزمون

روزانه

نشائى مقدم اميررضا

از ساري

6 سال از دوم راهنمايي / 82 آزمون

روزانه

شعرا محمدحسين

از شيراز

5 سال از سوم راهنمايي / 93 آزمون

روزانه

فتاحى اميرحسين

از گرگان

5 سال از سوم راهنمايي / 67 آزمون

روزانه

عبدى حسين

از تهران

5 سال از سوم راهنمايي / 67 آزمون

روزانه

عابدلواحدى محمد

از اردبيل

5 سال از سوم راهنمايي / 61 آزمون

روزانه

معصومى زاده سيد مسعود

از زنجان

4 سال از اول دبيرستان / 71 آزمون

روزانه

قانع خيابانيان رضا

از تهران

4 سال از اول دبيرستان / 67 آزمون

روزانه

اميرى پريان محمد مهدى

از كرمانشاه

4 سال از اول دبيرستان / 57 آزمون

روزانه

عزيز پور على

از تبريز

4 سال از اول دبيرستان / 55 آزمون

روزانه

عزيزخانى عرفان

از ابهر

3 سال از دوم دبيرستان / 71 آزمون

روزانه

دماوندى اصلى كسرا

از قائم شهر

3 سال از دوم دبيرستان / 60 آزمون

روزانه

رمضانى كرقند امين

از تربت حيدريه

3 سال از دوم دبيرستان / 56 آزمون

روزانه

نجار درونكلايى محمد

از بابل

3 سال از دوم دبيرستان / 54 آزمون

روزانه

آيرملو ثنا

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 54 آزمون

روزانه

متين پور كوثر

از عباس آباد

3 سال از دوم دبيرستان / 48 آزمون

روزانه

ميرزائى سقزچى على

از نور

3 سال از دوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه

ناطقى مسعود

از تهران

3 سال از دوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

قوكاسيان هراد

از اصفهان

3 سال از دوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه

قيدى محمد

از تهران

3 سال از دوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

احمديارندى محمد حسن

از تهران

3 سال از دوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

اسدزاده حسين

از نظرآباد

2 سال از سوم دبيرستان / 47 آزمون

روزانه

عظيمى عليرضا

از ساوه

2 سال از سوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه

عظيمى محمدرضا

از ساوه

2 سال از سوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

قلى پور امير حسين

از تربت حيدريه

2 سال از سوم دبيرستان / 43 آزمون

روزانه

اله پور محمدرضا

از بيرجند

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

شاهين مجتبى

از قم

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه

فرقانى فرشته

از يزد

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

خسروى فر مهدى

از بندرعباس

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

مراد بيگى سيد حسام الدين

از شهريار

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

حق شناس حسين

از قزوين

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

صفاريه سجاد

از سمنان

2 سال از سوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه

محرابيان على

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 32 آزمون

روزانه

اشرفيان پوريا

از همدان

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

عباس بيگى محمدعلى

از قزوين

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

قنبريان على

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

ره گشاى سيد حسين

از قائم شهر

2 سال از سوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

آخرتى سجاد

از گناباد

2 سال از سوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

روشن قياس شقايق

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه

فلفليان پارسا

از اصفهان

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه

بنكدارى محمدحسين

از كرمانشاه

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه

سعادت سجاد

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

رستمى محمد

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

كريم اقايى حميد رضا

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

بنكدار اميرحسين

از مشهد

2 سال از سوم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

حامد حيدردوست ايمان

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

ملاحسينى پوريا

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

نجات حامد

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

شرفى اميد

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 15 آزمون

روزانه

صميمى فر ميلاد

از كرمانشاه

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

ويسى تبار عبدالباسط

از مريوان

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

محمدى پرهام

از قزوين

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

مرزبان محمد

از شهريار

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

ترابى ياسمن

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

كلاهدوزان پويا

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

اميدوار محمد

از مشهد

1 سال از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

نيك زاد مهدى

از شهرري

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

بصيرپور بهراد

از اهواز

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

طارمى محمدرضا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

هاشمى طالخونچه سيداميرمحمد

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

مجرد پارسا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

مقصودى محمد

از رفسنجان

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

گلزاده كيارش

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

غضنفرى سيدمصطفى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه

نقى زاده پريسا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه