بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي مکانيک

44 نفر قبولی های مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي شريف - تهران
32 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
3 نفر
از اول دبيرستان
2 نفر
از دوم دبيرستان
8 نفر
از سوم دبيرستان
19 نفر
از چهارم دبيرستان
12 نفر
ریاضی - مهندسي مکانيک
دانشگاه صنعتي شريف - تهران ( 44 )دانشگاه تهران ( 45 )دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران ( 30 )دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران ( 42 )دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران ( 41 )دانشگاه صنعتي اصفهان ( 61 )دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) ( 28 )دانشگاه شيراز ( 45 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 34 )دانشگاه اصفهان ( 20 )دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) ( 10 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 7 )دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران ( 71 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 15 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 34 )دانشگاه صنعت نفت (محل تحصيل آبادان) ( 11 )دانشگاه تبريز ( 45 )دانشگاه گيلان - رشت ( 48 )دانشگاه يزد ( 50 )دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان ( 7 )دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ( 54 )دانشگاه صنعتي قم ( 9 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 43 )دانشگاه كاشان ( 43 )دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان) ( 8 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 34 )دانشگاه شهرکرد ( 22 )دانشگاه خليج فارس - بوشهر ( 20 )دانشگاه صنعتي سهند - تبريز ( 29 )دانشگاه قم ( 19 )دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان ( 15 )دانشگاه اروميه ( 24 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 21 )دانشگاه اراک ( 13 )دانشگاه زنجان ( 28 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 18 )دانشگاه صنعتي شاهرود ( 40 )دانشگاه صنعتي اراك ( 31 )دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول ( 37 )دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز ( 19 )دانشگاه گلستان - گرگان ( 8 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 20 )دانشگاه ياسوج ( 22 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 13 )دانشگاه اردکان ( 12 )مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا ( 13 )دانشگاه صنعتي كرمانشاه ( 11 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس ( 19 )دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان ( 16 )دانشگاه صنعتي اروميه ( 17 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 21 )دانشکده فني و مهندسي گلپايگان ( 16 )دانشگاه تفرش ( 17 )دانشگاه لرستان - خرم آباد ( 8 )دانشگاه سمنان ( 47 )مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا ( 11 )دانشگاه فسا ( 10 )دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار ( 16 )دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان ( 2 )دانشگاه ملاير ( 16 )دانشگاه مراغه ( 10 )دانشگاه صنعتي سيرجان ( 52 )دانشگاه جهرم ( 7 )مركز اموزش عالي فيروزاباد ( 5 )مرکز آموزش عالي لار ( 8 )دانشگاه بيرجند ( 19 )دانشگاه ولايت - ايرانشهر ( 3 )دانشگاه تربت حيدريه ( 13 )دانشگاه صنعتي هويزه - سوسنگرد ( 13 )دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) ( 21 )دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) ( 9 )دانشگاه بناب ( 16 )دانشگاه صنعتي بيرجند ( 20 )دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد ( 15 )دانشگاه بجنورد ( 24 )مجتمع آموزش عالي بم ( 8 )دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام ( 3 )مركز اموزش عالي محلات ( 11 )دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ( 4 )مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين ( 12 )دانشگاه ايلام ( 4 )دانشگاه جيرفت ( 11 )دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان ( 19 )دانشگاه دامغان ( 21 )دانشگاه زابل ( 4 )مجتمع آموزش عالي گناباد ( 4 )دانشگاه بزگمهر قاينات ( 9 )
مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف - تهران

سنجرى پور شايان

از كرمان

6 سال از دوم راهنمايي / 110 آزمون

روزانه

تقوا كاويان

از لاهيجان

5 سال از سوم راهنمايي / 84 آزمون

روزانه

نيكمرد محمد

از بيرجند

5 سال از سوم راهنمايي / 83 آزمون

روزانه

فرزين نسب امير محمد

از بندرعباس

4 سال از اول دبيرستان / 68 آزمون

روزانه

ميناگر موسى

از بابل

4 سال از اول دبيرستان / 65 آزمون

روزانه

فرقانى كيميا

از تهران

3 سال از دوم دبيرستان / 59 آزمون

روزانه

تقوائى عرفان

از ساري

3 سال از دوم دبيرستان / 57 آزمون

روزانه

عباس زاده كسرى

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 55 آزمون

روزانه

فرقانى پور وحيد

از ساوه

3 سال از دوم دبيرستان / 54 آزمون

روزانه

كارگر حسين

از پاكدشت

3 سال از دوم دبيرستان / 48 آزمون

روزانه

محمدزاده حميد

از مشهد

3 سال از دوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه

بهراميان محمدرضا

از اصفهان

3 سال از دوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

كريمى شرودانى احمد

از اصفهان

3 سال از دوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

بصيرى حسين

از بستان آباد

2 سال از سوم دبيرستان / 43 آزمون

روزانه

كلائى اميرحسين

از دامغان

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

ملائى خاص اميرحسين

از قم

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

سهرابى پور محمد

از اسلام‌شهر

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

فلاحى پوريا

از شهريار

2 سال از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه

شامى سياوش

از مياندوآب

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

بيات ستاره

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

قدميارى امير رضا

از شهريار

2 سال از سوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه

ميمنى محمد

از يزد

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

جعفرى اميرعباس

از شهركرد

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

كازرونى حقيقت حسنا

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

شعيبى كلور سيدمحمدرضا

از اسلام‌شهر

2 سال از سوم دبيرستان / 33 آزمون

روزانه

معصومى شهربابك سينا

از كرمان

2 سال از سوم دبيرستان / 33 آزمون

روزانه

درودى سجاد

از نيشابور

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

ابراهيمى حامد

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

ياورى محمد

از اصفهان

2 سال از سوم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

نورى محمدعلى

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 20 آزمون

روزانه

ميرافضل سيدايمان

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

لك‌ سامان

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

رضايى پژدند اميررضا

از مشهد

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

كلانترى عليرضا

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

رنجبر محمدمهدى

از كرمان

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

همتى پرنيان

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

كاظمى احسان

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

دادخواه تهرانى پويا

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

هدايت زاده احمد

از مشهد

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

محمدى رفاه محمدمهدى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

باقرصاد سروش

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

فرزين اميرعلى

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه

جبلت ايمان

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

حسن آبادى محمدرضا

از قزوين

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه