بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي عمران

28 نفر قبولی های مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف - تهران
18 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از اول دبيرستان
1 نفر
از دوم دبيرستان
6 نفر
از سوم دبيرستان
11 نفر
از چهارم دبيرستان
10 نفر
ریاضی - مهندسي عمران
دانشگاه صنعتي شريف - تهران ( 28 )دانشگاه تهران ( 34 )دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران ( 22 )دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران ( 18 )دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران ( 22 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 12 )دانشگاه شهيد بهشتي (شهيدعباسپور) ( 12 )دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران ( 29 )دانشگاه صنعتي اصفهان ( 38 )دانشگاه شيراز ( 8 )دانشگاه اصفهان ( 10 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 2 )دانشگاه شاهد - تهران ( 2 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 10 )دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ( 56 )دانشگاه يزد ( 30 )دانشگاه گيلان - رشت ( 38 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 17 )دانشگاه كاشان ( 12 )دانشگاه تبريز ( 52 )دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان ( 6 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 32 )دانشگاه صنعتي قم ( 9 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 26 )دانشگاه قم ( 21 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 21 )دانشگاه شهرکرد ( 10 )دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار ( 11 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 13 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 21 )دانشگاه صنعتي سهند - تبريز ( 12 )دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) ( 11 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 18 )دانشگاه اردکان ( 18 )دانشگاه صنعتي اراك ( 6 )دانشگاه اراک ( 11 )دانشگاه زنجان ( 23 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس ( 16 )دانشگاه گلستان - گرگان ( 15 )دانشکده فني ومهندسي گرمسار ( 17 )دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان ( 16 )دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز ( 11 )دانشگاه صنعتي شاهرود ( 24 )دانشگاه اروميه ( 17 )مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا ( 14 )دانشگاه خليج فارس - بوشهر ( 20 )دانشگاه تفرش ( 16 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 7 )دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان ( 3 )دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول ( 29 )دانشگاه صنعتي اروميه ( 6 )دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر ( 28 )دانشگاه بيرجند ( 15 )دانشگاه ياسوج ( 17 )دانشگاه سمنان ( 41 )دانشگاه دامغان ( 10 )دانشگاه صنعتي كرمانشاه ( 10 )دانشگاه صنعتي سيرجان ( 19 )دانشگاه ايلام ( 4 )دانشگاه مراغه ( 11 )دانشگاه فسا ( 6 )دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان ( 9 )دانشگاه بجنورد ( 19 )دانشگاه لرستان - خرم آباد ( 11 )دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) ( 6 )دانشگاه ملاير ( 9 )دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) ( 17 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل كبودر آهنگ) ( 9 )مجتمع آموزش عالي گناباد ( 7 )دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد ( 9 )دانشگاه تربت حيدريه ( 9 )مرکز آموزش عالي استهبان ( 10 )دانشگاه صنعتي بيرجند ( 15 )دانشگاه جيرفت ( 4 )دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان ( 20 )دانشگاه اروميه (محل تحصيل خوي) ( 10 )دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ( 4 )مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين ( 17 )دانشگاه بناب ( 8 )مركز اموزش عالي محلات ( 7 )دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل اسلام آبادغرب) ( 5 )مجتمع آموزش عالي بم ( 10 )دانشگاه بزگمهر قاينات ( 9 )مجتمع آموزش عالي سراوان ( 5 )دانشگاه ولايت - ايرانشهر ( 4 )دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام ( 2 )دانشگاه زابل ( 1 )
مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف - تهران

عليپور فيروزى وحيد

از تبريز

4 سال از اول دبيرستان / 59 آزمون

روزانه

مىرزائى محمدرضا

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 61 آزمون

روزانه

يوسف الهى على

از كرمان

3 سال از دوم دبيرستان / 57 آزمون

روزانه

راسخ سيد محمد رضا

از ساري

3 سال از دوم دبيرستان / 50 آزمون

روزانه

زردان پور محمدمهدى

از دماوند

3 سال از دوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

نظرى محمد

از اصفهان

3 سال از دوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

هرندى اميرعباس

از اصفهان

3 سال از دوم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

محبى فرد رضا

از كرمان

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

اميرى هنزايى حسين

از جيرفت

2 سال از سوم دبيرستان / 42 آزمون

روزانه

حاجبرات محمد امين

از محلات

2 سال از سوم دبيرستان / 41 آزمون

روزانه

ميرزائى جواد

از كرمان

2 سال از سوم دبيرستان / 37 آزمون

روزانه

طلوعى محمدعرفان

از اصفهان

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

سجادى نسب سيدرضا

از اصفهان

2 سال از سوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

حاجى زمانى محمدرسول

از كرمان

2 سال از سوم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

صالحيان خالدآبادى محدثه

از پاكدشت

2 سال از سوم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

مطهرى پور محمدرضا

از كرج

2 سال از سوم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

موگوئى رهام

از اصفهان

2 سال از سوم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

ميرزايى على

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

نادرى ليلا

از قم

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

كشاورز سهيل

از شيراز

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

قندى جلوانى امين

از اصفهان

1 سال از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

توسل اميرحسين

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

كريمى عليرضا

از قم

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

غلامى فشخامى سينا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

عبداللهى عليرضا

از كاشان

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

آقاجانى اميرسالار

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 12 آزمون

روزانه

سعيدى سپهر

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه

بيات سروش

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

روزانه