بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي کامپيوتر

27 نفر قبولی های مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف - تهران
21 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دبستان و راهنمایی
3 نفر
از اول دبيرستان
5 نفر
از دوم دبيرستان
3 نفر
از سوم دبيرستان
10 نفر
از چهارم دبيرستان
6 نفر
ریاضی - مهندسي کامپيوتر
دانشگاه صنعتي شريف - تهران ( 27 )دانشگاه تهران ( 22 )دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران ( 26 )دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران ( 18 )دانشگاه شهيد بهشتي - تهران ( 24 )دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران ( 25 )دانشگاه صنعتي اصفهان ( 42 )دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) ( 9 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 7 )دانشگاه شيراز ( 34 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 29 )دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران ( 59 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 12 )دانشگاه اصفهان ( 33 )دانشگاه شاهد - تهران ( 4 )دانشگاه تبريز ( 35 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 17 )دانشگاه كاشان ( 14 )دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان ( 8 )دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ( 42 )دانشگاه قم ( 19 )دانشگاه صنعتي شيراز ( 15 )دانشگاه صنعتي قم ( 8 )دانشگاه يزد ( 32 )دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) ( 17 )دانشگاه زنجان ( 16 )دانشگاه گيلان - رشت ( 26 )دانشگاه اراک ( 13 )مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان ( 7 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 24 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 48 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 24 )دانشگاه شهرکرد ( 12 )دانشگاه صنعتي همدان ( 33 )دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز ( 22 )دانشگاه اردکان ( 12 )دانشگاه صنعتي شاهرود ( 31 )دانشگاه اروميه ( 17 )دانشگاه سمنان ( 40 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 20 )دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار ( 9 )مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا ( 21 )دانشگاه گلستان - گرگان ( 11 )دانشگاه خليج فارس - بوشهر ( 18 )دانشگاه بجنورد ( 20 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 13 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 14 )دانشگاه آيت اله حايري - ميبد ( 16 )دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) ( 9 )دانشگاه بيرجند ( 28 )دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول ( 18 )دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان ( 16 )دانشگاه لرستان - خرم آباد ( 13 )دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر ( 45 )دانشگاه صنعتي كرمانشاه ( 12 )دانشگاه صنعتي اروميه ( 10 )دانشگاه يزد - مهريز ( 10 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس ( 14 )دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل ( 12 )دانشگاه ايلام ( 6 )دانشگاه صنعتي بيرجند ( 14 )دانشگاه دامغان ( 21 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 7 )دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول) ( 8 )دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان ( 13 )دانشگاه جهرم ( 11 )دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان ( 2 )مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا ( 13 )دانشگاه فسا ( 7 )دانشگاه بناب ( 10 )دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) ( 9 )دانشگاه ملاير ( 13 )دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد ( 14 )دانشگاه تبريز (محل تحصيل ميانه) ( 17 )دانشگاه ولايت - ايرانشهر ( 2 )دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان ( 2 )دانشگاه گنبد (محل تحصيل مينودشت) ( 9 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) ( 8 )دانشگاه تربت حيدريه ( 14 )دانشگاه فرزانگان سمنان(ويژه خواهران) ( 15 )دانشگاه سلمان فارسي - كازرون ( 9 )دانشگاه صنعتي سيرجان ( 31 )دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل اسلام آبادغرب) ( 3 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) ( 9 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش) ( 1 )مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين ( 9 )دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان ( 20 )دانشکده كشاورزي و دامپروري تربت جام ( 4 )دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان ( 24 )مرکز آموزش عالي لار ( 5 )مركز اموزش عالي محلات ( 10 )مجتمع آموزش عالي سراوان ( 2 )دانشگاه زابل ( 2 )مجتمع آموزش عالي گناباد ( 5 )مرکزآموزش عالي کاشمر ( 6 )مجتمع آموزش عالي بم ( 13 )دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل الشتر) ( 4 )دانشگاه شيراز ( 7 )دانشگاه بزگمهر قاينات ( 7 )دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران) ( 3 )دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) ( 3 )
مهندسی کامپیوتر - دانشگاه صنعتی شریف - تهران

حدودى عتيق سيدطاها

از تبريز

6 سال از دوم راهنمايي / 83 آزمون

روزانه

مرادى آرمين

از شهريار

5 سال از سوم راهنمايي / 63 آزمون

روزانه

سندانى كاشى محمدحسن

از تهران

5 سال از سوم راهنمايي / 51 آزمون

روزانه

مقيمى ارشيا

از زنجان

4 سال از اول دبيرستان / 62 آزمون

روزانه

كريمى امير حسين

از بندرعباس

4 سال از اول دبيرستان / 61 آزمون

روزانه

ياربخش رضا

از شيراز

4 سال از اول دبيرستان / 50 آزمون

روزانه

قربان پور على

از ساري

4 سال از اول دبيرستان / 49 آزمون

روزانه

فرقدانى چهارسوقى سروش

از اصفهان

4 سال از اول دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

نجفى سجاد

از فردوس

3 سال از دوم دبيرستان / 63 آزمون

روزانه

جمالى نيما

از شاهرود

3 سال از دوم دبيرستان / 58 آزمون

روزانه

دين پژوه صابر

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 53 آزمون

روزانه

مشكين نژاد روزبه

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه

ذاكرزواردهى حسن

از بابل

2 سال از سوم دبيرستان / 44 آزمون

روزانه

وفائى تبار سروش

از ورامين

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

فتاح پور محمد

از ورامين

2 سال از سوم دبيرستان / 38 آزمون

روزانه

خانكى حامد

از اسلام‌شهر

2 سال از سوم دبيرستان / 36 آزمون

روزانه

بيگ وردى مهتاب

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 35 آزمون

روزانه

حسينى سيد عليرضا

از همدان

2 سال از سوم دبيرستان / 31 آزمون

روزانه

جعفرى طادى مجتبى

از اصفهان

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

رضوانى سجاد

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

جهان بخش شروين

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

شهابى سجاد

از مشهد

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

صلواتى پارسا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه

فقيه خراسانى محمدكاظم

از يزد

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

فعلى حبيب

از شهرري

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

افسرى امير

از شهرري

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

آذرمينا آروين

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه