بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي صنايع

26 نفر قبولی های مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف - تهران
17 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
7 نفر
از سوم دبيرستان
10 نفر
از چهارم دبيرستان
9 نفر
ریاضی - مهندسي صنايع
دانشگاه صنعتي شريف - تهران ( 26 )دانشگاه تهران ( 12 )دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران ( 20 )دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران ( 15 )دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران ( 16 )دانشگاه صنعتي اصفهان ( 33 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 9 )دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) ( 4 )دانشگاه يزد ( 16 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 21 )دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان) ( 8 )دانشگاه كاشان ( 11 )دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان ( 5 )دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ( 19 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 16 )دانشگاه صنعتي قم ( 14 )دانشگاه تبريز ( 18 )دانشگاه اراک ( 15 )دانشگاه قم ( 13 )دانشگاه زنجان ( 11 )دانشگاه اروميه ( 19 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 29 )دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر) ( 9 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس ( 11 )دانشگاه سمنان ( 14 )دانشگاه اردکان ( 18 )دانشگاه گلستان - گرگان ( 9 )دانشگاه بجنورد ( 6 )دانشکده فني و مهندسي گلپايگان ( 19 )دانشگاه صنعتي شاهرود ( 10 )دانشگاه آيت اله حايري - ميبد ( 14 )دانشگاه صنعتي اروميه ( 13 )دانشکده فني ومهندسي گرمسار ( 20 )دانشگاه تفرش ( 15 )دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر ( 22 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 6 )دانشگاه صنعتي كرمانشاه ( 15 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 22 )مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا ( 11 )دانشگاه صنعتي بيرجند ( 26 )دانشگاه دامغان ( 17 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان) ( 8 )دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم) ( 11 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس (محل تحصيل ميناب) ( 13 )مركز اموزش عالي فيروزاباد ( 5 )دانشگاه تربت حيدريه ( 13 )دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل اسلام آبادغرب) ( 4 )مجتمع آموزش عالي بم ( 17 )دانشگاه صنعتي شريف - تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان ( 4 )مرکز آموزش عالي لار ( 2 )مركز اموزش عالي محلات ( 5 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش) ( 1 )دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان ( 10 )مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين ( 6 )دانشگاه ولايت - ايرانشهر ( 6 )دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) ( 9 )مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (وي‍ژه خواهران) ( 7 )مجتمع آموزش عالي گناباد ( 3 )دانشگاه فناوريهاي نوين سبزوار - حضرت زينب (س) (ويژه خواهران) ( 3 )
مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی شریف - تهران

فخرآبادى مهدى

از مشهد

3 سال از دوم دبيرستان / 63 آزمون

روزانه

عليزاده محمد

از كرج

3 سال از دوم دبيرستان / 62 آزمون

روزانه

كشاورز گيلده محراب

از لاهيجان

3 سال از دوم دبيرستان / 57 آزمون

روزانه

نيك پرور سيدمحمد

از تبريز

3 سال از دوم دبيرستان / 53 آزمون

روزانه

يوسفى نيلوفر

از خميني شهر

3 سال از دوم دبيرستان / 51 آزمون

روزانه

حسين زاده محدثه

از آمل

3 سال از دوم دبيرستان / 51 آزمون

روزانه

سهرابى زاده اميررضا

از شيراز

3 سال از دوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه

على بنده لو حسين

از رزن

2 سال از سوم دبيرستان / 45 آزمون

روزانه

عباسپور زهرا

از لار

2 سال از سوم دبيرستان / 43 آزمون

روزانه

ملاحسينى پريسا

از اصفهان

2 سال از سوم دبيرستان / 39 آزمون

روزانه

دشتى آفاق

از يزد

2 سال از سوم دبيرستان / 34 آزمون

روزانه

كاظمى فروشانى اميرحسين

از اصفهان

2 سال از سوم دبيرستان / 29 آزمون

روزانه

على زاده احمد

از كرج

2 سال از سوم دبيرستان / 28 آزمون

روزانه

شاهمرادى محمدحسين

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 26 آزمون

روزانه

كريمى ساجد

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

روح افزا رضا

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 19 آزمون

روزانه

غلامى محسن

از شهركرد

2 سال از سوم دبيرستان / 17 آزمون

روزانه

چشمى احسان

از سبزوار

1 سال از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روزانه

توكلى فريبا

از مشهد

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

سليمان اف ليلى

از نيشابور

1 سال از چهارم دبيرستان / 21 آزمون

روزانه

صفار فاطمه

از گرگان

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

يعقوبى بهزاد

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

سجادى سيد پويان

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

دولتى پارسا

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

ميرزازاده ميلاد

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

مرادى مهرداد

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه