بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي

5 نفر قبولی های مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي دانشگاه گيلان - رشت
2 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از دوم دبيرستان
2 نفر
از چهارم دبيرستان
3 نفر
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - دانشگاه گیلان - رشت

صوتى

از صومعه سرا - شبانه

3 سال از دوم دبيرستان / 51 آزمون

نوبت دوم

نوروززاده

از رودسر

3 سال از دوم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

حضرتى گلديانى

از كرج

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه

فرزادمهر

از كياشهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

روزانه

جعفرى

از بندرانزلي - شبانه

1 سال از چهارم دبيرستان / 10 آزمون

نوبت دوم