بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته رياضيات و کاربردها

11 نفر قبولی های رياضيات و کاربردها دانشگاه صنعتي شريف - تهران
4 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
4 نفر
از چهارم دبيرستان
7 نفر
ریاضی - رياضيات و کاربردها
دانشگاه صنعتي شريف - تهران ( 11 )دانشگاه تهران ( 11 )دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران ( 14 )دانشگاه شهيد بهشتي - تهران ( 2 )دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران ( 13 )دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران ( 10 )دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران ( 9 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 6 )دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) ( 13 )دانشگاه شاهد - تهران ( 2 )دانشگاه گنبد ( 1 )دانشگاه صنعتي اصفهان ( 9 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 14 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 13 )دانشگاه اصفهان ( 12 )دانشگاه شيراز ( 15 )دانشگاه تبريز ( 16 )دانشگاه گيلان - رشت ( 19 )دانشگاه صنعتي سهند - تبريز ( 5 )دانشگاه نيشابور ( 1 )دانشگاه دامغان ( 1 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 8 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 6 )دانشگاه قم ( 6 )دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ( 18 )دانشگاه كاشان ( 12 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس ( 9 )دانشگاه جهرم ( 2 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 5 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 1 )دانشگاه يزد ( 8 )دانشگاه صنعتي سيرجان ( 5 )مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا ( 5 )دانشگاه صنعتي شاهرود ( 2 )دانشگاه ياسوج ( 2 )دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز ( 5 )دانشگاه خليج فارس - بوشهر ( 4 )دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار ( 4 )دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان ( 5 )دانشگاه سمنان ( 2 )دانشگاه گلستان - گرگان ( 6 )دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول ( 12 )دانشگاه اروميه ( 14 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 5 )دانشگاه بناب ( 3 )دانشگاه شهرکرد ( 5 )دانشگاه مراغه ( 1 )دانشگاه سلمان فارسي - كازرون ( 3 )دانشگاه ملاير ( 2 )دانشگاه زنجان ( 4 )مركز آموزش عالي شهيد مدرس - شهرضا ( 2 )دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد ( 1 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 5 )دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين - قوچان ( 1 )دانشگاه لرستان - خرم آباد ( 7 )دانشگاه تفرش ( 1 )دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر ( 4 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 12 )دانشگاه اراک ( 5 )دانشگاه تبريز (محل تحصيل مرند) ( 1 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 3 )دانشگاه زابل ( 1 )دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان ( 1 )
ریاضیات و کاربردها - دانشگاه صنعتی شریف - تهران

داوودى مرضيه

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 30 آزمون

روزانه

ضيغمى مريم

از شيراز

2 سال از سوم دبيرستان / 27 آزمون

روزانه

بهرنگ نيما

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

غفرانى الناز

از كرج

2 سال از سوم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه

آغوئى خواه محدثه

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

فريادرس على

از نهاوند

1 سال از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

روزانه

رئيسى محمدامين

از قزوين

1 سال از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

روزانه

ابراهيمى آذر سبحان

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

روزانه

محمدقليها اميرمحمد

از قزوين

1 سال از چهارم دبيرستان / 11 آزمون

روزانه

ابوالحسنى طرقى مبين

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه

عين آبادى نسترن

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / کمتر از یک سال

روزانه