بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته آمار

4 نفر قبولی های آمار دانشگاه تهران
3 نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
از سوم دبيرستان
3 نفر
از چهارم دبيرستان
1 نفر
ریاضی - آمار
دانشگاه تهران ( 4 )دانشگاه شهيد بهشتي - تهران ( 6 )دانشگاه علامه طباطبايي - تهران ( 11 )دانشگاه الزهرا(س) - تهران ( 7 )دانشگاه صنعتي اصفهان ( 14 )دانشگاه اصفهان ( 8 )دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين ( 10 )دانشگاه شيراز ( 5 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 6 )دانشگاه تبريز ( 12 )دانشگاه كاشان ( 3 )دانشگاه زابل ( 1 )دانشگاه زنجان ( 2 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 3 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان ( 5 )دانشگاه قم ( 11 )دانشگاه گيلان - رشت ( 8 )دانشگاه يزد ( 8 )دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل ( 7 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس ( 5 )دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار ( 3 )دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان ( 2 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 4 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 18 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 8 )دانشگاه بجنورد ( 1 )دانشگاه گلستان - گرگان ( 2 )دانشگاه نيشابور ( 3 )دانشگاه خليج فارس - بوشهر ( 8 )دانشگاه رازي کرمانشاه ( 2 )دانشگاه صنعتي شاهرود ( 3 )دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان ( 5 )دانشگاه ياسوج ( 1 )دانشگاه فسا ( 2 )دانشگاه سمنان ( 5 )دانشگاه لرستان - خرم آباد ( 6 )دانشگاه بزگمهر قاينات ( 1 )دانشگاه ملاير ( 2 )دانشگاه بيرجند ( 1 )
آمار - دانشگاه تهران

على اميدى

از دامغان

2 سال از سوم دبيرستان / 40 آزمون

روزانه

خيرخواهان

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 27 آزمون

روزانه

وفاجو فرزام

از تهران

2 سال از سوم دبيرستان / 13 آزمون

روزانه

محمدزاده

از اسلام‌شهر

1 سال از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

روزانه