بهترین قبولی های گروه ریاضی در رشته مديريت

1 نفر قبولی های مديريت مالي دانشگاه خوارزمي تهران
از چهارم دبيرستان
1 نفر
ریاضی - مديريت
دانشگاه خوارزمي تهران ( 1 )دانشگاه تهران ( 1 )دانشگاه شهيد بهشتي - تهران ( 2 )دانشگاه علامه طباطبايي - تهران (محل تحصيل مؤسسه آموزش عالي بيمه اكو) ( 1 )دانشگاه علامه طباطبايي - تهران ( 3 )دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) ( 3 )دانشگاه شاهد - تهران ( 1 )دانشگاه شيراز ( 3 )دانشگاه فردوسي - مشهد ( 1 )دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان ( 2 )دانشگاه يزد ( 4 )دانشگاه كردستان - سنندج ( 1 )دانشگاه اصفهان ( 3 )دانشگاه قم ( 5 )دانشگاه كاشان ( 1 )دانشگاه مازندران - بابلسر ( 4 )دانشگاه گلستان - گرگان ( 3 )دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) ( 1 )دانشگاه شهيد باهنر - كرمان ( 2 )دانشگاه گيلان - رشت ( 3 )دانشگاه زنجان ( 1 )دانشگاه آيت اله حايري - ميبد ( 3 )دانشگاه هرمزگان - بندرعباس ( 5 )دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل جوانرود) ( 1 )دانشگاه خليج فارس - بوشهر ( 5 )دانشگاه شهيد چمران اهواز ( 1 )دانشگاه اردکان ( 1 )دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن) ( 2 )دانشگاه يزد - مهريز ( 1 )دانشگاه صنعتي شاهرود ( 3 )دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان ( 1 )دانشگاه لرستان - خرم آباد ( 1 )دانشگاه سمنان ( 2 )دانشگاه ايلام ( 1 )دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر) ( 2 )مجتمع آموزش عالي گناباد ( 1 )دانشگاه ولايت - ايرانشهر ( 1 )
مدیریت مالی - دانشگاه خوارزمی تهران

معينى متين

از تهران

1 سال از چهارم دبيرستان / 24 آزمون

روزانه