کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
×
جستجوی سریع پشتیبان

تعداد بازدید این رشته :

توجه : این اسامی بروز می شود. در صورتی که نام شما یا دوستان کانونی شما هنوز در این لیست وارد نشده است ، لطفا اینجا را کلیک کنید.

ریاضی > علوم تربيتي
علوم تربيتي - پرديس علامه طباطبايي - اروميه

كاهكيلى مائده

از نقده

از دوم دبيرستان / 35 آزمون

پورحسينى مريم

از پيرانشهر

از سوم دبيرستان / 41 آزمون

پور محمد اقدم فاطمه

از جلفا

از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

منورى هانيه

از اروميه

از چهارم دبيرستان / 20 آزمون

احمديان نگار

از بوكان

از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

شيخانى اوين

از سردشت

از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

 برنامه ی راهبردی آزمون های 94-93