کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
 • اخبار
 • علم ، دانش و آموزش
 • دبيرستاني ها و راهنمايي ها
 • مشاوره
 • کنکور سراسري و آزاد 91
 • کلکسيون روش هاي مطالعه
 • هنرستاني ها
 • مادرها و پدرها بخوانند
 • دبستاني ها
 • آشنايي با رشته ها
 • فن آوري ، کامپيوتر و موبایل
 • پزشکي و سلامت
 • خواندني ها و ديدني ها
 • ورزش
 • روانشناسي و روش هاي يادگيری
 • انيميشن هاي آموزشي
 • دام هاي آموزشي
 • جمع بندي کنکور 92
 • کنکور سراسري 92
 • معرفي رشته ها با رتبه هاي برتر
 • کارشناسي ارشد
 • رتبه هاي برتر کنکور و سخت
 • کنکوري ها
 • رسانه هاي کانون
 • لینک های مهم سایت
 • فیلم های 3 دقیقه ای
 • صفحه شخصی پشتیبان
 • کتاب های کانون
جستجوی سریع پشتیبان

تعداد بازدید این رشته : 22387

توجه : این اسامی بروز می شود. در صورتی که نام شما یا دوستان کانونی شما هنوز در این لیست وارد نشده است ، لطفا اینجا را کلیک کنید.

ریاضی > علوم تربيتي
علوم تربيتي - پرديس علامه طباطبايي - اروميه
با چه تراز کانونی و رتبه کنکوری در این رشته قبول شدند؟
منطقه 2
میانگین تراز کانونرتبه کنکور
56375910
54826612
53608088
53589737
53169321
527415454
519617523
516614804
51299723
51278945
511413712
511011028
502715109
501515454
49708274
496716972
493715342
488211738
485116963
482710580
477717201
476613639
476113859
461418014
455015059
443216185
منطقه 3
میانگین تراز کانونرتبه کنکور
52485160
51035350
49513722
48544135
46126560

مهسا سبزى كارى

از سلماس

از سوم راهنمايي / 39 آزمون

فاطمه مرادمند

از اروميه

از اول دبيرستان / 66 آزمون

فرزانه جليل زاده

از ماكو

از اول دبيرستان / 63 آزمون

آيدا فيضى

از اروميه

از دوم دبيرستان / 53 آزمون

بينا حاجى

از مهاباد

از دوم دبيرستان / 35 آزمون

سميه جهانگيرزاده

از اروميه

از سوم دبيرستان / 43 آزمون

بهاره قنبريان

از اروميه

از سوم دبيرستان / 43 آزمون

هانيه مبصر

از اروميه

از سوم دبيرستان / 39 آزمون

سارا على جانلو

از خوي

از سوم دبيرستان / 38 آزمون

آمنه حاجى اسماعيل زاده

از بوكان

از سوم دبيرستان / 37 آزمون

ندا حب نقى

از اروميه

از سوم دبيرستان / 34 آزمون

مريم نقى زاده

از خوي

از سوم دبيرستان / 33 آزمون

اسرين مرادى

از بوكان

از سوم دبيرستان / 33 آزمون

نخشين شمسى

از پيرانشهر

از سوم دبيرستان / 33 آزمون

دلنيا سلطان پور

از مهاباد

از سوم دبيرستان / 28 آزمون

شيما كى خانى

از خوي

از سوم دبيرستان / 27 آزمون

فاطمه يوسفى

از خوي

از سوم دبيرستان / 17 آزمون

ساناز پيرى

از نقده

از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

روژين ياره

از بوكان

از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

زهرا عليزاده

از اروميه

از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

فاطمه موسوى

از اروميه

از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

زهرا محمدزادگان

از چالدران سياه چشمه

از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

اسرين لطفى مشيرآبادى

از بوكان

از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

سميه محمودزاده

از سردشت

از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

اعظم جوانمرد

از اروميه

از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

سارا دنيادوست

از اروميه

از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

شادى محمدشور

از پيرانشهر

از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

ندا محمدى

از اروميه

از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

مريم رضوى

از اروميه

از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

پريسا ابراهيم زاده

از شوط

از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

مريم تاييد

از مهاباد

از چهارم دبيرستان / 8 آزمون

الهام عباسى بخشكندى

از سلماس

از چهارم دبيرستان / 7 آزمون

توجه : این اسامی بروز می شود. در صورتی که نام شما یا دوستان کانونی شما هنوز در این لیست وارد نشده است ، لطفا اینجا را کلیک کنید.