کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
×

تعداد بازدید این رشته :

توجه : این اسامی بروز می شود. در صورتی که نام شما یا دوستان کانونی شما هنوز در این لیست وارد نشده است ، لطفا اینجا را کلیک کنید.

ریاضی > علوم تربيتي
علوم تربيتي - پرديس علامه طباطبايي - اروميه
با چه تراز کانونی و رتبه کنکوری در این رشته قبول شدند؟
منطقه 2
میانگین تراز کانونرتبه کنکور
56355910
54586612
53828088
53169321
53159737
527415454
520017523
516614804
51289723
51278945
511011028
510413712
502315109
501515454
49708274
496616972
493615342
488211738
485016963
482610580
478717201
476613639
476013859
462418014
454915059
443116185
منطقه 3
میانگین تراز کانونرتبه کنکور
52475160
51025350
49503722
48534135
46126560

سبزي كاري مهسا

از سلماس

از سوم راهنمايي / 39 آزمون

مرادمند فاطمه

از اروميه

از اول دبيرستان / 66 آزمون

جليل زاده فرزانه

از ماكو

از اول دبيرستان / 63 آزمون

فيضي ايدا

از اروميه

از دوم دبيرستان / 53 آزمون

حاجي بينا

از مهاباد

از دوم دبيرستان / 35 آزمون

جهانگيرزاده سميه

از اروميه

از سوم دبيرستان / 43 آزمون

قنبريان بهاره

از اروميه

از سوم دبيرستان / 43 آزمون

مبصر هانيه

از اروميه

از سوم دبيرستان / 39 آزمون

علي جانلو سارا

از خوي

از سوم دبيرستان / 38 آزمون

حاجي اسماعيل زاده امنه

از بوكان

از سوم دبيرستان / 37 آزمون

حب نقي ندا

از اروميه

از سوم دبيرستان / 34 آزمون

نقي زاده مريم

از خوي

از سوم دبيرستان / 33 آزمون

شمسي نخشين

از پيرانشهر

از سوم دبيرستان / 33 آزمون

سلطان پور دلنيا

از مهاباد

از سوم دبيرستان / 28 آزمون

كي خاني شيما

از خوي

از سوم دبيرستان / 27 آزمون

يوسفي فاطمه

از خوي

از سوم دبيرستان / 17 آزمون

پيري ساناز

از نقده

از چهارم دبيرستان / 25 آزمون

ياره روژين

از بوكان

از چهارم دبيرستان / 23 آزمون

عليزاده زهرا

از اروميه

از چهارم دبيرستان / 22 آزمون

موسوي فاطمه

از اروميه

از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

محمدزادگان زهرا

از چالدران سياه چشمه

از چهارم دبيرستان / 19 آزمون

لطفي مشيرابادي اسرين

از بوكان

از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

محمودزاده سميه

از سردشت

از چهارم دبيرستان / 18 آزمون

جوانمردابگرمي اعظم

از اروميه

از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

دنيادوست سارا

از اروميه

از چهارم دبيرستان / 17 آزمون

محمدشور شادي

از پيرانشهر

از چهارم دبيرستان / 16 آزمون

محمدي ندا

از اروميه

از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

رضوي مريم

از اروميه

از چهارم دبيرستان / 15 آزمون

ابراهيم زاده پريسا

از شوط

از چهارم دبيرستان / 14 آزمون

تاييد مريم

از مهاباد

از چهارم دبيرستان / 8 آزمون

عباسي بخشكندي الهام

از سلماس

از چهارم دبيرستان / 7 آزمون

توجه : این اسامی بروز می شود. در صورتی که نام شما یا دوستان کانونی شما هنوز در این لیست وارد نشده است ، لطفا اینجا را کلیک کنید.