دوازدهم حسابدارى


جدیدترین مطالب دوازدهم حسابدارى

کلکسیون روش های مطالعه

 • مینا شهباززاده
  مینا شهباززاده - روش مطالعه درس دوازدهم حسابدارى (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )
  روش مطالعه درس ادبیات دوازدهم:ابتدا متن کتاب را با دقت می‌خوانم و تمرین‌هایآن را حل می‌کنم و سپس معانی لغات را یاد می‌گیرم.سپس تستهای نشاندار خود را در هفته دوم حل می‌کنم.روش مطالعه من دردرس ادبیات این است که به صورت موضوعی می‌خوانم.
 • محمد مهدی کمی
  محمد مهدی کمی - روش مطالعه درس دوازدهم حسابدارى (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )
  روش مطالعه ی من در درس عربیمن همیشه این درس با مطالعه ی لغات آن شروع می کنم و برای آزمایش خودم در زمینه ی ترجمه از تست های دفترچه آزمون کانون کمک می گیرم.تمام تمرین های کتاب درسی را حل می کنم و سپسبه سراغ حل تست های قواعد می روم.
 • کیمیا      حسن زاده
  کیمیا حسن زاده - روش مطالعه درس دوازدهم حسابدارى (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )
  من درس حقوق ودستمزد را 10 از 10 در آزمون های کانون پاسخ می دهم.روزانه 2 ساعت ازوقتم را برای مطالعه این درساختصاص می دهم.در میانه های روز مطالعه و در ساعات پایانی تست های مربوط به این درس را حل می کنم.تست ها را بدون در نظر گرفتن زمان حل کرده و اغلب از جزوه های کلاس کنکورم بهره می برم.برای درس صورت...
 • نگار تاجیک قلعه
  نگار تاجیک قلعه - روش مطالعه درس دوازدهم حسابدارى (زمان ارسال : پنج شنبه 23 اسفند 1397 )
  نگار تاجیک قلعه- تراز: 7534 – دوازدهم حسابداری – روش مطالعه درس حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی - ورامینمن این درس را در آزمون های کانون ۸ از ۱۰ می‌زنم. بار اول مباحث تشریحی را روزنامه‌وار مطالعه می‌کنم.بار دوم روی هر یک از مبحث‌ها تمرکز می‌کنم و به طور عمیق می‌خوانم (در این مرحله هدفم فهمیدن مط...
 • شیلان حسینی
  شیلان حسینی - روش مطالعه درس دوازدهم حسابدارى (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )
  سوالات این درس را 8 از 10 پاسخ می دهم.این درس را ابتدا به صورت تشریحی می خوانم . بعد از تسلط بر کتاب درسی و حل فعالیت های آن به سراغ کتاب جامع می رومو تمام تمارین و تست های آن را حل می کنم.از آن تست های نشاندار تهیه می کنم و قبل از آزمون مرور می کنم .تست های کار شده را مرتبا به صورت بازیابی مرور ...
 • رقیه آقاجانی
  رقیه آقاجانی - روش مطالعه درس دوازدهم حسابدارى (زمان ارسال : جمعه 23 فروردین 1398 )
  من این درس را 9 از ده پاسخ میدهمکتاب درسی را خیلی خوب می خوانمبا استفاده از جزوه و درسنامه های دیگه مسلط به کتاب می شوماول تست های آسان می زنم تا مسلط می شوم.چند روز تست های سخت تر می زنم.هرروز 2 ساعت می خونم .تست ها را بررسی می کنمنکته های مهم رو مشخص می کنمیک دفترچه از نکات مهم را برای کنکور دارم.
 • سبا وقوفی
  سبا وقوفی - روش مطالعه درس دوازدهم حسابدارى (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )
  من این درس را 9 از 10 جواب میدهمابتدا نگاه جزئی به درسنامه کتابحسابداری انچه دبیر در کلاس گفته است حل نمونه سوال امتحانی از سایت کانون استفلده از کتابهای قهوه ای برای تست زنی و نشاندار کردن تست های که بلد نبودم و در اخر هفته نیز نشاندار ها را کار میکنم
 • فاطمه بلالی
  فاطمه بلالی - روش مطالعه درس دوازدهم حسابدارى (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )
  نقطه قوت من در درس‌های تخصصی است.مطالعه دقیق کتاب درسی را ابتدا انجام می‌دهمنجام دقیق کارهای عملی ویادگیری سرکلاس وتست تمامی دفترچه های آزمون قبلیی از دیگران عوامل تأثیر گذار در پیشرفت من است.
 • افسانه  حق شناس آدرمنابادی
  افسانه حق شناس آدرمنابادی - روش مطالعه درس دوازدهم حسابدارى (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )
  من این درس را در ازمون های کانون 9 از ده پاسخ میدهممن ابتدا کتاب وجزوه مدرسه رامطالعه میکنمسپس نکات مهم رایادداشت برداری میکنم.بعدازان نکات تستی که معلم درکلاس گفت رامیخوانمبعدازمطالعه ی کامل کتاب وجزوه به تمرین تشریحی میپردازمچندتمرین تشریحی حل میکنم تامطالب راخوب بفهمم(همان تمرین هایی که معلم ب...
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه

نظرخواهی

برای شرکت غیرحضوری در آزمون 9 اسفند،شما کدام یک رابرای خودتان مناسب تر می دانید؟