کلکسیون روش های مطالعه

 • زهرا عاشری
  زهرا عاشری - روش مطالعه درس ساير رشته‌هاى ‌دوازدهم (زمان ارسال : پنج شنبه 8 فروردین 1398 )
  من این درس را در آزمون‌های کانون 9 از 10 پاسخ می‌دهم.این درس را مطابق با برنامه‌ی راهبردی پیش می‌برم.ابتدا درس را از روی کتاب و جزوه می‌خوانم و سپس تعداد زیادی تست حل می‌کنم.این درس را به صورت موضوعی مطالعه می‌کنم. لغت، املا و قرابت را هر دو روز یک بار مطالعه می‌کنم.در هفته‌ی اول متن کتاب و درسنا...
 • عارف عاشوری
  عارف عاشوری - روش مطالعه درس ساير رشته‌هاى ‌دوازدهم (زمان ارسال : پنج شنبه 8 فروردین 1398 )
  رشد در درس از 30 درصد به 68 در صدهر روز پیش‌خوانی می‌کنم و کتاب درسی و جزوه‌ی معلم را دقیق مطالعه می‌کنم. بعد از این که خوب یاد گرفتم برای اطمینان از یادگیری چند تست می‌زنم.اگر مشکل داشتم و غلط زدم دوباره برمی‌گردم و آن مبحث را مطالعه می‌کنم.اول درسنامه را مطالعه می‌کنم.بعد به سراغ تست‌ها می‌روم ...
 • شهرزاد سرلک
  شهرزاد سرلک - روش مطالعه درس ساير رشته‌هاى ‌دوازدهم (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )
  روش من برای خواندن درس ادبیات به صورت موضوعی است.ابتدا کتاب درسی را خوانده و لغت‌ها و املا را به طور کامل یاد می‌گیرم.سپس به صورت موضوعی تست می‌زنم و در نهایت برای جمع بندی از کتاب زرد عمومی استفاده می‌کنم. برای درس‌های تخصصی زبان از کتاب تخصصی زبان کانون استفاده می‌کنم و کتاب ریدینگ کانون. در طو...
 • محبت عطارنژاد
  محبت عطارنژاد - روش مطالعه درس ساير رشته‌هاى ‌دوازدهم (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )
  منبع مطالعاتی : آبی قلم چیروش مطالعاتی : ابتدا تعداد 20 تست را از کتاب آبی قلمچیانتخاب می‌کنم.به صورت زمان‌دار آن تعداد تست را کار می‌کنم. سپس پاسخ‌نامه را چک کرده و تمامی لغاتی که اشتباه پاسخ دادم را وارد دفترم می‌کنم.کنار آن تست‌هایی که اشتباه زدم علامت می‌زنم و دو روز بعد دوباره سراغ تست‌هایی ...
 • پارمیدا پیشوا
  پارمیدا پیشوا - روش مطالعه درس ساير رشته‌هاى ‌دوازدهم (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )
  1- مطالعه‌ی درسنامه و تعیین تعداد 20 تست از کتاب آبی قلمچی و پاسخ‌دهی به صورت زمان‌دار2- بررسی تست‌هایی که غلط زدم.3- یادداشت نکات تست‌هایی که غلط زدم در دفترم4- پاسخ‌دهی دو مرتبه در روز بعد به تست‌هایی که قبلا اشتباه پاسخ دادم.5- وارد کردن نکات مهم در دفترم هرچند اگر پاسخ‌دهی‌ام درست بوده باشد.
 • سروناز شاهانی
  سروناز شاهانی - روش مطالعه درس ساير رشته‌هاى ‌دوازدهم (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )
  روش مطالعه‌ی زبان انگلیسیابتدا تمامی لغات جدید متن کتاب را استخراج کرده و در برگه‌ای جداگانه یادداشت می‌کنم و هر شب 10 الی 20 لغت جدید را حفظ می‌کنم.سپس کتاب را کامل خوانده و سراغ تست می‌روم. در منزل هم درسی که معلم داده را بلافاصله مطالعه می‌کنم.نحوه‌ی استفاده از کتاب پرتکرار1.ابتدا درسنامه را م...
 • روناک زرینه‌کفش
  روناک زرینه‌کفش - روش مطالعه درس ساير رشته‌هاى ‌دوازدهم (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )
  من این درس را 8 از ده پاسخ می‌دهم.در حین تدریس دبیر مطالب را کامل گوش کرده و به خوبی نکته‌برداری می‌کنم.من ادبیات را به‌صورت موضوعی خوانده و در هر آزمون 10 الی 20 تست حل می‌کنم.برای آمادگی در هر آزمون از کتاب‌های آبی که تست‌های درس محور دارد، تمرین حل می‌کنم.نحوه‌ی استفاده از کتاب آبی:1- پیمانه‌ا...
 • محمدحسین نوروزی
  محمدحسین نوروزی - روش مطالعه درس ساير رشته‌هاى ‌دوازدهم (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )
  درس ادبیات دوازدهمادبیات یک درس مرکب و چند بخشی می‌باشد لذا برای مطالعه درس ادبیات باید هر مبحث را به طور جداگانه مطالعه نمود و جداگانه تست کار کرد .برای تسلط بیشتر از روی مباحث قرابت و آرایه‌های ادبی کار می‌کنم.
 • فاطمه ممبینی نیا
  فاطمه ممبینی نیا - روش مطالعه درس ساير رشته‌هاى ‌دوازدهم (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )
  روش مطالعه درس عربیدرس عربی از دو بخش قواعد و ترجمه تشکیل شده است که روش خواندن هر بخش متفاوت است.بخش ترجمه:برای اینکه توانم تسلط خود را در بخش ترجمه بیشتر کنم ابتدا لغات مربوط به هر درس را که در انتهای کتاب موجود است به ترتیب و پشت سر هم یاد میگیرمبرای مرور و تمرین و تکرار بیشتر از فلش کارت استف...
 • هستی یاوریان
  هستی یاوریان - روش مطالعه درس ساير رشته‌هاى ‌دوازدهم (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )
  روش مطالعه درس عربیروش: اول متن کتاب درسی و بعدش درسنامه کتاب کمک آموزشی رو میخوانمجاهایی که در کتاب درسی نبوده نکات آن را نشاندار میکنم تا دفعات بعدی مجبور نباشم هم کتاب درسی وهم درسنامه را کامل بخوانمدر آخر تست میزنم تا تسلطم بیشتر شود.
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه