نفرات برتر در آزمون 22 شهریور

کلکسیون روش های مطالعه

 • فاطمه بیگدلی
  فاطمه بیگدلی - روش مطالعه درس دوازدهم گرافيك (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )
  فاطمه بیگدلی – تراز: ۷۰۲۰ – دوازدهم گرافیک– روش مطالعه درس تاریخ هنر جهان – شهرکرددرس تاریخ هنر جهان را ۱۰ از ۱۰ می‌زنم.ابتدا متن کتاب درسی را با دقت می‌خوانم و در موقع تدریس معلم نکات کلیدی را یادداشت می‌کنم.از کتاب تست استفاده می‌کنم و پس از هر آزمون به تحلیل آن می‌پردازم و تا روز آزمون این درس...
 • سودابه علیزاده قرائی
  سودابه علیزاده قرائی - روش مطالعه درس دوازدهم گرافيك (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )
  سودابه علیزاده قرائی - تراز: 6755 – دوازدهم گرافیک- روش مطالعه درس تاریخ هنر جهان- تربت حیدریهاین درس را در آزمون‌های کانون 9 از 10 می‌زنم.خلاصه نویسی هر درس به صورت جداگانه و موازی خواندن مباحث از کتاب‌های مرتبط با تاریخ هنر جهان و استفاده از کتاب آبی درک عمومی هنر کانون برای تست بسیار مفید بوده...
 • مهنا نجفی
  مهنا نجفی - روش مطالعه درس دوازدهم گرافيك (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )
  در درس عربی روش خاصی ندارم فقط اینکه برخلاف خیلی از دانش اموزان عربی را دوست دارم ترجمه زیاد کار میکنم و هر تستی که حل می کنم به کلمات و عبارات و معانی آن نیز توجه می‌کنم.در بحث قواعد به خواندن کتاب اکتفا نمیکنم و حتما از درسنامه کتاب کمک آموزشی استفاده می‌کنم و بعد تست می‌زنم و بازیابی اطلاعات ر...
 • هستی محتشم زاده
  هستی محتشم زاده - روش مطالعه درس دوازدهم گرافيك (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )
  برای درس ادبیات، مطالعه کتاب درسی و خواندن تمام کتاب به همراه آرایه‌هاتمرین و حلزیاد تست‌هایآموزشی، هر شب تست قرابت و املا زدنتست زماندار زدن و در مرحله دوم تست‌های مارک دار را دوباره زدن،حل کردن سوالات ازمون های پارسال و سوالات کنکورهای سراسری
 • ستاره  علیکاهی
  ستاره علیکاهی - روش مطالعه درس دوازدهم گرافيك (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )
  روش مطالعه من در درس ادبیات فارسی به این گونه است که یک درس به مدت نیم ساعت مطالعه می‌کنماول خودم معنی‌هایش رامی‌گویمو آرایه‌هایش رامی‌نویسم بعد از روی جزوه معلم تصحیح می‌کنم.این باعث میشودچون خیلی‌هایش را خودم تشخیص میدهمیادم بماند و دوباره نیاز به تکرارش نباشد.
 • رضا جوکار
  رضا جوکار - روش مطالعه درس دوازدهم گرافيك (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )
  روش مطالعه دین و زندگیدر این درس چند از ده خود را از 7 به 9 افزایش دادم.ابتدا بصورت روزرنامه وار و مروری کتاب درسی را مطالعه می کنم.سپس درسنامه کتاب آبی را میخوانم و به آن مسلط می شوم.سپس تست های این کتاب را به طور کامل حل می کنم و تست هایی که در آن ها ایراد دارم را نشان دار می کنم.دوباره کتاب را...
 • اسما پوزش
  اسما پوزش - روش مطالعه درس دوازدهم گرافيك (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )
  روش مطالعه درس ریاضیاین درس را معمولا ۹ از ۱۰ پاسخ می‌دهم.ابتدا پس از تدریس معلم تمرین ‌های کتاب درسی را حل می‌کنم و سپس به سراغ تست‌های کتاب آبی می‌روم و بعضی از سوالات را نشاندار می‌کنم و در هفته دوم از کتاب سه‌سطحی برای جمع‌بندی استفاده می‌کنم و دوباره تست‌های نشاندار را کار می‌کنم.
 • - روش مطالعه درس دوازدهم گرافيك (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )
  اول مبحثی میخوانم هر مبحث رو به صورت جداگانه مثلا قرابت معنایی فقط – دوم ارایه های رو فقط میخوانم – یک روز فقط تاریخ ادبیاتمیخوانم.سپس تست های کتاب جامع آبی تست میزنم.بعد از مثال های خوب و سوال های تالیفی و تستی آزمون های سال قبل آن را میزنم.کتاب سه سطحی برای تسلطبیشتر و برای افزایش تراز و درصد آ...
 • - روش مطالعه درس دوازدهم گرافيك (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )
  رشد درس دین وزندگی از 40 به 68من ابتدا کتاب درسی را با دقت کامل مطالعه میکردم و نکات آیات را استخراج میکردم و نکات مهم آن را یادداشت میکنم.سپس با استفاده از کتاب آبی تست میزدم. چون میدانستم تمام تمام استانداردهای لازم برای دانش آموزان را دارد.همچنین تستهایی با نکات بسیار ریز و تستهای شناسه دار که...
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه