کلکسیون روش های مطالعه

 • محمد مهدی معانی
  محمد مهدی معانی - روش مطالعه درس دهم حسابدارى (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )
  من درس ریاضی را در آزمون های کانون 9 از 10 میزنم.ابتدا کتاب درسی را مطالعه کرده و بعد از مطالعه کتاب درسی سراغ کتاب کار میروم.نکات تشریحی را کامل یاد میگیرم.سپس سراغ کتاب تست میروم و با نکته برداری آن تلاش می کنم اشتباهات خود را برطرف کنم.آخر هفته مباحث را مرور کرده و در نهایت جمع بندی از کل مطال...
 • رادمهر نورالدینی
  رادمهر نورالدینی - روش مطالعه درس دهم حسابدارى (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )
  درس ریاضی را در آزمون های کانون 8 از 10 میزنم.-به دلیل علاقه ی زیاد به این درس در کلاسبا تمرکز کامل به این درس توجه کرده و همان لحظه مطالب را یاد میگیرم.-پس از کلاس حتما خودم همه ی سوال ها را کامل و با دقت حل می کنم.-بعد از چند روز گذشتن از یادگیری درس به حل سوالات متنوع می پردازم.-سوال های تکرار...
 • مریم قنبری
  مریم قنبری - روش مطالعه درس دهم حسابدارى (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )
  من درس ریاضی را در آزمون های کانون ۹ از ۱۰ پاسخ می‌دهم. ۱. پیش خوانی قبل از دبیر برای آشنایی با مباحثی که قرار است تدریس شود. ۲. سعی در یادگیری کامل مبحث جدید در کلاس. ۳. خواندن درس و تسلط بر مباحث جدید که همان روز تدریس شده است. ۴. تست زدن از کتاب تست. ۵. استفاده از روش بازیابی جهت مرور مطالب.
 • مرتضی جورابلو
  مرتضی جورابلو - روش مطالعه درس دهم حسابدارى (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )
  درس ریاضیرا در آزمون های کانون 9 از 10 میزنم.1. تمرینات کتاب درسی را حل میکنم.2. به سراغ جزوه میروم،میانگین مطالعه در روز 2 ساعت میباشد.3. سپس تست میزنم.4. سوالات امتحانی را برای امتحان کار میکنم.
 • محمدحسین موسوی
  محمدحسین موسوی - روش مطالعه درس دهم حسابدارى (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )
  درس ریاضی را در آزمون های کانون 7 از 10 میزنم.درس را در کلاس درس یاد می گیرم.پاسخ تشریحی آن ها را بررسی می کنم در هنگام تست زنی سوالات مهم را نشان دار می کنم.مباحث پایه را با تست بازیابی می کنم و سپس روی نقاط ضعفم کار می کنم و نکات مهمی را که قبلا یادداشت کرده بودم را مرور می کنم. در کلاس درس همگ...
 •  هانیه نجفی
  هانیه نجفی - روش مطالعه درس دهم حسابدارى (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )
  درس ریاضی را در آزمون های کانون 7 از 10 میزنم.درس ریاضی را بعد از اینکه تدریس شد درخانه به مطالعه دقیق کتاب درسی می پردازم و نکات مربوط به هر مبحث را یادداشت میکنم. بعد از خواندن کتاب درسی، در همان روز به حل تست آموزشی پرداخته و بعد از مطالعه درسنامه به نکته برداری از قسمت درس نامه می پردازم.در ه...
 • صبا سینایی
  صبا سینایی - روش مطالعه درس دهم حسابدارى (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )
  درس ریاضی را در آزمون های کانون7 از 10 میزنم.من برای مطالعه درس ریاضی در ابتدا قبل از این که به کلاس بروم پیش خوانی می کنم. چون معمولا درس های مدرسه از آزمون های کانون عقب تر است. این پیش خوانی باعث می شود که وقتی معلم برای من تدریس می کند، قبلا مباحث را دیده باشم و راحت تر متوجه درس بشوم. به صور...
 • علیرضا چینیان
  علیرضا چینیان - روش مطالعه درس دهم حسابدارى (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )
  درس ریاضی را در آزمون های کانون 8 از 10 میزنم.1 –قبل از تدریس درس موردنظر را پیشخوانی میکنم.2 – به تدریس معلم درکلاس دقت کامل دارم.3 – درس هر روز را درهمان روز از کتاب درسی میخوانم.2– از نکته های خوب آن یادداشت برداری میکنم.3– تست های کتاب کمک آموزشی کانونرا به طور کامل میزنم.5– تست ها را دوباره ...
 • علیرضا نیکوکلام
  علیرضا نیکوکلام - روش مطالعه درس دهم حسابدارى (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )
  درس ریاضی را در آزمون های کانون 8 از 10 میزنم.1-به دلیل علاقه ی زیاد به این درس با تمرکز کامل به این درس توجه کرده و همان لحظه مطالب را یاد میگیرم.2-پس از کلاس حتما خودم همه ی سوال ها را کامل و با دقت حل می کنم.3-بعد از چند روز گذشتن از یادگیری درس به حل سوالات متنوع می پردازم.4-سوال های تکراری ر...
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه