نفرات برتر در آزمون 17 آبان

کلکسیون روش های مطالعه

 • علی مسگری
  علی مسگری - روش مطالعه درس ساير رشته هاى يازدهم (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )
  من در این درسبه 7 سوال از 10 سوال پاسخ می‌دهمعنوان پیشرفت پیشرفت در درس دین و زندگیروش مطالعه :من تمامی تمرکز خود را بر روی مفاهیم آیات میگذارم که بیشترین تست ها از مفاهیم آیات است هم چنین قبل از شروع مطالعه تیتر صفحات رانگاه کرده و توضیحات را برای خودم از دانش قبلی میدهم و بعد به مطالعه دقیق تر ...
 • محسن بامری زاده
  محسن بامری زاده - روش مطالعه درس ساير رشته هاى يازدهم (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )
  عنوان پیشرفت پیشرفت در درس عربیروش مطالعه :من درس عربی را با معلم خصوصی خود جلوتر از مدرسه یاد میگیرم و برای مرحله اول از کتاب جامع عربی تست و تمرین حل میکنم که در صورت مشکل داشتن به مطالعه دقیق تر می پردازم و تست های زمان دار از کتاب آبی کار میکنم و کتابی که خیلی در یادگیری لغات به من کمک کرده ک...
 • سهیل سینه سپهر
  سهیل سینه سپهر - روش مطالعه درس ساير رشته هاى يازدهم (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )
  من در درس فارسی، به 7 سوال از 10 سوال پاسخ می‌دهم.عنوان پیشرفت پیشرفت در درس ادبیاتروش مطالعه :من برای مطالعه این درس تمامی شعرها را با مفاهیم کاملا یاد می گیرم و از روی کتاب تست قرابت معنایی تست آن را کار میکنم هم چنین تمام تاریخ ادبیات را قرن به قرن تقسیم بندی کرده و با کتب شاعران کاملا یاد می ...
 • محمد شیخ ویسی دادی
  محمد شیخ ویسی دادی - روش مطالعه درس ساير رشته هاى يازدهم (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )
  من در درس زبان به 7 سوال از 10 سوال پاسخ می‌دهمپیشرفت در درس زبانروش مطالعه :با توجه به کنکورهای سال های اخیر از آنجایی که تمرکز بیشتر بر روی لغات است من زمینه لغت خودم را بر اساس لغت متاب زبان مدرسه بالا می برم که به این صورت هر شب 30 الی 40 لغت را حفظ کرده و فردا تست و مرور را انجام میدهم معمول...
 • زهرا شاهمرادی
  زهرا شاهمرادی - روش مطالعه درس ساير رشته هاى يازدهم (زمان ارسال : یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 )
  ابتدا یک صفحه را روزنامه وار می خوانم بعد سوالات مربوط به آن صفحه را که دبیر گفته می خوانم و سعی می کنم بیشتر روی سوالات تمرکز کنم اما کل صفحه را مطالعه می کنم و همین طور تا صفحه آخر ادامه می دهم.کتاب تست دارم ولی استفاده نمی کنم و سعی میکنم بعد از هر آزمون سوالات اشتباه را از روی دفترچه پاسخ چک ...
 • زهرا شاهمرادی
  زهرا شاهمرادی - روش مطالعه درس ساير رشته هاى يازدهم (زمان ارسال : یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 )
  ابتدا یک صفحه را روزنامه وار می خوانم بعد سوالات مربوط به آن صفحه را که دبیر گفته می خوانم و سعی می کنم بیشتر روی سوالات تمرکز کنم اما کل صفحه را مطالعه می کنم و همین طور تا صفحه آخر ادامه می دهم.کتاب تست دارم ولی استفاده نمی کنم و سعی میکنم بعد از هر آزمون سوالات اشتباه را از روی دفترچه پاسخ چک ...
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه