نفرات برتر در آزمون 17 آبان

نفرات برتر کنکور96

 • محمدرضا قانعی مطلق
  رتبه : 1
 • سیدمحمدعلی زرگر
  رتبه : 2
 • سیدرضا حسینی
  رتبه : 7
 • رضا ارشادی
  رتبه : 9

نفرات برتر کنکور95

 • امیر حسین دیو سالار
  رتبه : 2
 • محمدحسین قلی نیا
  رتبه : 3
 • پویا لطفیان
  رتبه : 6
 • رضا امین زاده گوهری
  رتبه : 9
 • مرتضی منصوری
  رتبه : 10

نفرات برتر کنکور94

 • مهدى الوندى
  رتبه : 2
 • محمد نادى
  رتبه : 3
 • ايمان كاظمى
  رتبه : 4
 • محمدمهدى الماسى
  رتبه : 5
 • عادل اصفهانى زاده
  رتبه : 6
 • على مقيم
  رتبه : 7
 • اميرحسين اكليلى
  رتبه : 9
 • محمد حدادى
  رتبه : 10

نفرات برتر کنکور93

 • احد قاسمى
  رتبه : 2
 • رادمهر رستمى عصر ابادى
  رتبه : 4
 • امير عباس نجاتى نژاد آرانى
  رتبه : 5
 • على گوشكى
  رتبه : 8

کلکسیون روش های مطالعه

 • محمد امام علیزاده
  محمد امام علیزاده - روش مطالعه درس يازدهم الکتروتکنيک (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )
  من در این درس به 7 سوال از 10 سوال پاسخ می‌دهم.روش مطالعه درس تاسیساتمن درس هر روز را در همان روز مطالعه می کنم من در خانه کتاب درسی را به بعنوان منبع اصلی با دقت مطالعه می نمایم.من برای دروس رشته ام که فنی است سعی می کنم تمرینات زیادی حل نمایم.من از کتاب جامع قلمچی بعنوان کتابی مفید استفاده می ک...
 • آرمین شعبان نشتایی
  آرمین شعبان نشتایی - روش مطالعه درس يازدهم الکتروتکنيک (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )
  روش مطالعه من در درس شیمی: مطالعه از روی کتاب درسی سپس درسنامه کتاب های تستی و بعد حل تست های متنوع.مرور چند باره و دقت به تستهای نکته دار همیشه باعث افزایش درصدم در درس شیمی است.
 • زهرا السادات موسوى هفتادر
  زهرا السادات موسوى هفتادر - روش مطالعه درس يازدهم الکتروتکنيک (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )
  درس دین و زندگی را در آزمون های کانون 7 از 10 میزنم.1-من ابتدا این درس رابه صورت مفهومی میخوانم.2-سپس پاراگراف به پاراگراف حفظ میکنم.3-بعد از دو روز تست میزنم و نکات تستی را درکتابم یادداشت میکنم.4-کتاب دین و زندگی کانون عالی است برای این درس.
 • محمدرضا	 مالمير
  محمدرضا مالمير - روش مطالعه درس يازدهم الکتروتکنيک (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )
  درس دین و زندگی را در آزمون های کانون 7 از 10 میزنم.ابتدا به کتاب درسی مراجعه میکنم و آن را مطالعه میکنم.پس از مطالعه هر درس حتما فردا تست های آن را حل میکنم . باتوجه به اینکه تست های غلط یا نزده از کجای درس بوده اند آن قسمت ها را مجددا مطالعه میکنم.سپس هر دو روز یکبار مرور میکنم . این مرور بصورت...
 • محمدرضا صفری
  محمدرضا صفری - روش مطالعه درس يازدهم الکتروتکنيک (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )
  درس ریاضی را در آزمون های کانون 7 از 10 میزنم.سر کلاس خوب و بادقت گوش می کنم. و سعی می کنم مطالب را در کلاس متوجه بشوم بعد در خانه و در همان روز درس ها را یکبار دیگر از روی جزوه دبیر مطالعه می کنم و سپس به کتاب درسی رجوع کرده و تمرینات را حل می کنم در آخر هفته از کتاب آتست برای تسلط بیشتر استفاده...
 • اميرعطا	 غفاريان
  اميرعطا غفاريان - روش مطالعه درس يازدهم الکتروتکنيک (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )
  درس ریاضی را در آزمون های کانون 7 از 10 میزنم.روش مطالعه من:مطالعه كتاب درسيمطالعه جزوه معلمتست زنيبازخوانيبازيابي
 • 	على	 نيكخواه
  على نيكخواه - روش مطالعه درس يازدهم الکتروتکنيک (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )
  درس ریاضی را در آزمون های کانون 7 از 10 میزنم.در درس ریاضی مطالعه روزانه یک ساعت ریاضی است که در طول یک ساعت معمولا بیشتر وقت را اختصاص میدهم به حل تمرین تشریحی در ابتدای سال تمام سوالات کتاب درسی را به صورت تشریحی حل کردم و نکاتی که به نظرم فرار بودند را یادداشت کردم بعد از اینکه با حل تمرین تشر...
 • 	اميرمحمد 	خدائى
  اميرمحمد خدائى - روش مطالعه درس يازدهم الکتروتکنيک (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )
  درس ریاضی را در آزمون های کانون 9 از 10 میزنم.ابتدا کتاب درسی رامرور میکنم سپس درکلاس درس کاملا یادمیگیرم بعد تمرینهای کتاب را کامل حل میکنم وبرای تسلط بیشترتست میزنم.بعداز تست ارزیابی میکنم
 • محمدسعيد		 زارع مهرجردى
  محمدسعيد زارع مهرجردى - روش مطالعه درس يازدهم الکتروتکنيک (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )
  درس فیزیک را در آزمون های کانون 7 از 10 میزنم.فرمول ها را از جزوه می خوانم و حفظ میکنم و بعد تست می زنم برای قسمت حفظی هم از همان کتاب درسی استفاده می کنم...
مشاهده کلکسیون روش های مطالعه